جلسه هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

جلسه هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

پنجمین جلسه دوره هشتم هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه برگزار شد

ادامه مطلب...
کرسی علمی ترویجی: بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی

کرسی علمی ترویجی: بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی

انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی برگزار می کنند: کرسی علمی ترویجی «بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی»

ادامه مطلب...
حجت الاسلام دکتر نظری: شهید صدر باور به اقتصاد اسلامی را در جامعه نهادینه کرد

حجت الاسلام دکتر نظری: شهید صدر باور به اقتصاد اسلامی را در جامعه نهادینه کرد

عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه : شهید صدر در کتاب اقتصادنا به اقتصاد اسلامی پرداخت. در آن زمان ارائه مکتب اقتصاد اسلامی به تعبیر شهید صدر کاری بود که در پی آن بسیاری باور کردند که اسلام هم می تواند مکتب اقتصادی ارائه دهد که متفاوت از مکتب سرمایه داری و سوسیالیسم باشد.

ادامه مطلب...
نكوداشت مقام علمي انديشمند فرهيخته حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد نقي نظرپور (ره)روز دوشنبه ۱۴ اسفند در دانشگاه مفيد

نكوداشت مقام علمي انديشمند فرهيخته حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد نقي نظرپور (ره)روز دوشنبه ۱۴ اسفند در دانشگاه مفيد

نكوداشت مقام علمي انديشمند فرهيخته حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد نقي نظرپور (ره) روز دوشنبه ۱۴ اسفند در دانشگاه مفيد برگزار می شود.

ادامه مطلب...

معرفی کتاب


.