۱۳ هزار میلیارد تومان چک فقط در اردیبهشت برگشت خورد!

۱۳ هزار میلیارد تومان چک فقط در اردیبهشت برگشت خورد!

۱۳ هزار میلیارد تومان چک فقط در اردیبهشت برگشت خورد!

بر اساس گزارش‌های منعکس شده، قریب به ۱۳ هزار میلیارد تومان چک مبادله‌ای تنها در اردیبهشت ماه سالجاری برگشت خورده که این اعداد و ارقام حاکی از رشد ۳۶ درصدی این عارضه و بیماری پنهان اقتصادی است.

 

 

به گزارش انجمن علمی اقتصاد اسلامی به نقل از نسیم آنلاین، براساس گزارش های منعکس شده،قریب به 13 هزار میلیارد تومان چک مبادله ای تنها در اردیبهشت ماه سالجاری برگشت خورده که این اعداد و ارقام حاکی از رشد 36 درصدی این عارضه و بیماری پنهان اقتصادی می باشد.

 

بر اساس اخبار و گزارش های موجود،از حدود 8 میلیون چک مبادله شده در طول یک ماه گذشته قریب به یک میلیون و 500 هزار فقره برگشت خورده است که این واقعیت تلخ موید رشد 36 درصدی روند برگشت خوردن چک ها(در مقایسه با گذشته)می باشد.

 

در اردیبهشت ماه گذشته نیز،بیش از 9 میلیون و 500 هزار چک ، مبادله شده که ارزش ریالی آن قریب به 59 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

 

به واقع،از حیث تعدد و تکثر،میزان چک های صادرهِ مبادله ای،نزدیک به 30 درصد رشد و از زوایه ارزش ریالی نیز،بیش از 55 درصد افزایش داشته است.

 

 

 

.