بکتاش، محمد کاظم

بکتاش، محمد کاظم

بکتاش، محمد کاظم

دیپلم ریاضی و فیزیک  1372

 مهندسی ماشینهای کشاورزی از دانشگاه تهران  1377

کارشناسی اقتصاد و معارف اسلامی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1384

کارشناسی ارشد اقتصاد از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 1390

پایه سه حوزه 1365 - پایه چهار حوزه 1367 - پایه شش حوزه 1368 - پایه هفت حوزه 1368 - پایه هشت حوزه 1368 - پایه نُه حوزه 1381 - پایه ده حوزه1382

خارج فقه و اصول از سال 1382 تا کنون

 

 

 

 

 

 

 

حضور در جبهه‌های جنگ

 

 

تاریخ شروع

تاریخ پایان

نوع عضویت

3 /1/1361

20/3/1361

بسیجی

15/12/1361

30/1/1362

بسیجی

31/1/1365

18/4/1365

بسیجی

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به  پايان نامه

 مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه :  مبانی نظری فقهی- اقتصادی توزیع مخاطره در بازارهای مالی 

استاد راهنما   :  دکتر پرویز داوودی            

استاد مشاور   :  آیة الله حسن آقا نظری

استاد داور      :  دکتر حسین صمصامی 

نمره          :   هجده و سه دهم با امتیاز عالی

 

 

 

 

 

 

  

 شرح فعالیتهای علمی -  پژوهشی

 

 

عنوان کتاب1):   مبانی فقهی- اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی

 

طی مصوّبه جلسه مورخ 22/12/90 شورای کتاب مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، پایان نامه اینجانب، جهت تبدیل به کتاب  با اصلاحاتی به اینجانب تقدیم شد و هم اکنون به زیور چاپ آراسته گردیده است.

 

 

 

عنوان کتاب2)  : مبانی فقهی- اقتصادی قیمت "زمان"

 در این کتاب روشن می‌شود كه معادل اصطلاح «رجحان زمانی» كه در تعابير اقتصاد‌دانان به كار مى‌رود، در عبارات فقها و شريعت اسلامى، «لِلْأجَلِ قِسْطٌ مِن الثَّمَنِ» است و از نظر ماهيت، فرقى بيان اين دو نيست.این کتاب در دست تدوین است.

 

 

عنوان مقاله 1)  : مشروعیت درآمدزائی "ریسک و مخاطره" در بازارهای سرمایه از منظر فقه امامیه

 

این مقاله، مشروعیت درآمد زائی "ریسک و مخاطره" در بازارهای سرمایه را از دیدگاه فقه امامیه هدف قرار داده است. از این رو، در شروع نوشتار به تعریف "ریسک و مخاطره" در نزد اهل لغت و اصطلاح می‌پردازد، آنگاه مروری بر قواعد و احکام فقهی مرتبط با مشروعیت درآمد‌زائی "ریسک و مخاطره" به عنوان روبنا می‌پردازد، و از آنها جهت کشف اصل موضوعه و زیربنایی مشروعیت درآمدزا بودن "ریسک و مخاطره" یا به عبارتی خلق ارزش "ریسک و مخاطره" در بازارهای سرمایه از منظر فقه امامیه؛ بهره می‌جوید.

مقاله مزبور در اولین همایش فقه حکومتی به عنوان مقالات برتر شناخته شد و در مجله علمی و پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی شماره هفت چاپ گردید.

            

عنوان مقاله2)  :  معیارهای توزیع "ریسک و مخاطره" در بازارهای سرمایه از دیدگاه نظام اقتصادی اسلام

 

این مقاله با استناد به آیات و روایات  به بررسی معیارهای توزیع "ریسک و مخاطره" در بازارهای سرمایه از دیدگاه نظام اقتصادی اسلام پرداخته می‌شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ملاک‌ها و معیارهای پنج‌گانه1. میل و اشتیاق، 2. قابلیت و توانایی، 3. احساس نیاز و احتیاج، 4. مبادله و توافق، 5. استحقاق قهری، در توزیع "ریسک و مخاطره" از دیدگاه نظام اقتصادی اسلام قرار داده شده است.

 

 

عنوان مقاله3)   :  بررسی مشروعیت عقد قباله از منظر فقه امامیه

 

از جمله عقودی که می‌تواند در باب معاملات و ابزارهای مالی و همچنین به عنوان یک راه حل جایگزین برای قراردادِ واگذاری اَنفال، به خصوص زمین، معدن و غیره مورد استفاده قرار گیرد، عقد قباله است؛ که منصوص به روایات ائمه علیهم السلام نیز می‌باشد. با توجه به برقراری نظام اسلامی شیعی و حرکت رو به توسعه معاملات و بازارهای مالی، شناخت ویژگی و اوصاف این عقد، امری لازم و ضروری است، این نوشتار با استناد به روایات و فتاوای فقهاء، به بررسی مشروعیت و استقلال عقد قباله از دیدگاه فقه شیعه می‌پردازد و ایرادها و شبهه‌هایی که موجب تطبیق و اندراج آن در تحت یکی از عقود مصطلح شده است؛ پاسخ می‌دهد و یک دید کلی و جامع از چارچوب فقه شیعه که ناظر بر قرارداد قباله است را ارائه می‌دهد.

 

مقاله مزبور در دومین همایش فقه حکومتی به عنوان مقالات برتر شناخته شد.

 

 

 

عنوان مقاله 4)   :    تقسیم عقود به مخاطره‌ای و غیر مخاطره‌ای از منظر فقه امامیه

 

عقود بر دو صنف هستند یک قسم، عقودی که طبع آنها مبنی بر "ریسک و مخاطره" است از جهت این که غرض در این عقود متقوّم به "ریسک و مخاطره" است بنابراین دلیل نهی از غرر، حاکم بر ادله این عقود نمی‌باشد بلکه ادله صحت این عقود، حاکم بر دلیل نهی از غرر می‌باشد. قسم دوم، عقودی که طبع آنها فرار از "ریسک و مخاطره" است و مبنی بر مغابنه و مکایسه هستند. نسبت بین مطلقات عقود مخاطره‌ای و آنچه دلالت بر نهی از غرر می‌نماید، عموم من وجه است.

 

 

عنوان مقاله 5)    :     انحصار در تولید و تجارت شکاف اقتصادی ایجاد می‌کند

                               هفته نامه پرتو سخن چهارشنبه23 مرداد 1381 - سال سوم شماره141

 

عنوان مقاله 6)    :     تجارت و تولید در توسعه اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند

                              هفته نامه پرتو سخن چهارشنبه 16 مرداد1381- سال سوم شماره140

 

عنوان مقاله 7)     :     برابری معیشتی کارگزاران نظام با مردم (ستون گام به گام با امیرالمؤمنین علی)

                                    هفته نامه پرتو سخن چهارشنبه23 مرداد 1381 - سال سوم شماره141

 

عنوان مقاله 8)     :     اهمیّت تولید و توزیع در خودکفائی( ستون گام به گام با امیرالمؤمنین علی)

                                    هفته نامه پرتو سخن چهارشنبه 16 مرداد1381- سال سوم شماره140

 

عنوان مقاله 9)     :           کلاچهای اطمینان در ماشینهای کشاورزی

                                    ارائه شده در سمینار دانشکده کشاورزی کرج 1376هجری- شمسی

 

.