توسلی، محمد اسماعیل

توسلی، محمد اسماعیل

توسلی، محمد اسماعیل

سوابق آموزشي و پژوهشي

1-   نام و نام خانوادگي: محمّداسماعيل توسّلي                                                   

2-   تاريخ تولد:1346

3-   محل تولد: آمل

4-   شغل فعلي:عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علّامه طباطبایی(ره)

5-   رتبه علمی:استادیار

6-   پست الكترونيكي: metavassoli@atu.ac.ir

7-  سوابق تحصيلي و درجات علمي:

الف- تحصيلات حوزوي  (شروع 1361 )

پايه تحصيلي

محل تحصيل

سال پايان

سطح يك

قم (مدرسه رضویه)

1364

سطح دو

قم (مدرسه سعادت)

1367

سطح سه

قم

1369

سطح چهار(خارج  فقه و اصول)

قم

1380

 

 

ب- تحصيلات كلاسيك

مقاطع تحصيلي

رشته تحصيلي

   محل تحصيل

    شهر

سال دريافت مدرك

ديپلم

رياضي، فيزيك

    دبيرستان طبری

    آمل

1361

كارشناسي

اقتصاد نظری

    دانشگاه مفيد

    قم

1373

كارشناسي ارشد

اقتصاد نظری

    دانشگاه تربيت مدرس

   تهران

1376

دکتری

علوم اقتصادي (گرایش اقتصاد اسلامی)

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

    قم

1392

 

 

 

7- پژوهش های علمی

الف- پايان نامه ها

 

1-كاهش ارزش پول از ديدگاه اقتصاد و فقه، كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1376.

2- تحلیل ماهیت پول و اثر آن بر منضبط کردن حقوقی سیاست های پولی ( در اقتصاد اسلامی )، دکتری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1392 .

 

 

ب- طرحهاي  پژوهشي اتمام يافته و در حال اجرا

عنوان طرح

مؤسسه سفارش دهنده

شروع

پايان

ملاحظات

بررسي اجراي زكات در كشورهاي اسلامي

دانشگاه مفيد

1379

1382

برگزيده سومين جشنواره اقتصاد اسلامی

معجم موضوعی اقتصادی قرآن

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

1378

1379

همکار در تحقیق

بازنگری و اصلاح قانون بانکداری بدون ربا

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

1383

1385

همکار در تحقیق

 

ج- كتاب ها:

عنوان كتاب

انتشارات

محل نشر

تاريخ انتشار

ملاحظات

  1. امكان سنجي اجراي زكات در ايران

ستاداقامه نماز

 

تهران

1384

 

برگزيده کتاب سال حوزه 1385

  1. معجم موضوعي اقتصادي قرآن

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

قم

1383

همكار در تحقيق

  1. اصلاح قانون و الگوی عملیاتی بانکداری بدون ربا

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

تهران

1389

همكار در تحقيق

4.   تحلیل ماهیت پول وبنیانهای اعمال سیاست پولی در اقتصاد اسلامی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

     قم

1394

 

             
 

 

 

 

د- مقالات علمی و پژوهشی:

 

1. در آمدي بر محدوديت­ها و مسئوليت­هاي دولت اسلامي در پولي كردن كسر بودجه (ويراست اول)، مجموعه مقالات دومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس، 1380.

2. امكان سنجي اجراي زكات درايران ، مجموعه مقالات سومين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس، 1382.

3. بررسي و نقد نظريات برخي از انديشمندان اسلامي در باره ماهيت پول (ويراست اول)، سومين نشست تخصصي محققان اقتصاد اسلامي، دانشگاه اصفهان، 1382.

4. بررسي استقلال بانك مركزي در نظام دموكراسي غربي و نظام مردم سالاري ديني، مجله رواق انديشه، شماره 41، قم، 1384.

5. محدوديت­ها و مسئوليت­هايي دولت اسلامي در پولي كردن كسر بودجه (ويراست دوم) ، فصلنامه اقتصاد اسلامي، شماره 14، 1383، قم.

6. بررسي و نقد نظريات برخي از انديشمندان اسلامي درباره ماهيت پول، (ويراست دوم)، فصلنامه اقتصاد اسلامي، شماره 19، قم، 1384.

7. مذاهب فقهی جهان اسلام در رویارویی با چالش فقر، مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی تقریب بین مذاهب اسلامی(1383) ، مجمع جهانی تقریب  بين مذاهب اسلامي، تهران، 1384.

8. بررسي و نقد انديشه­هاي شهيد صدر (ره) درباره پول و ماهيت آن، مجموعه مقالات همايش بين­المللي بررسي انديشه­هاي اقتصادي شهيد صدر، دانشگاه مفيد، قم، 1385.

9.زکات و اثر آن بر رشد و توسعه اقتصادی ،مجموعه مقالات دومین همایش مالیات های اسلامی، آبان 1388 ، دانشگاه مفید، قم.

10.رابطه آموزش، افزایش سرمایه انسانی و رشد و توسعه( با مطالعه موردی میزان اثر بخشی هزینه های آموزشی کمیته امداد امام خمینی (ره))، دوّمین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، 29 اردیبهشت،1389.

11. نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جدید، همکار در تحقیق، فصلنامه  اقتصاد اسلامی، شماره 25 ، 1386.

12. بررسی و نقد نظریه های اند یشه وران اقتصادی غرب در باره ماهیت پول، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 51، 1391.

13. هدف اصلی سیاست های پولی و نهاد تعیین کننده آن( در نظام اقتصادی اسلام)، دو فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 6، سال 1391.

14. تحلیل اقتصادی اثر مالیات های اسلامی بر افزایش عرضه کل، مجموعه مقالات پنجمین همایش مالیات های اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، 25 بهمن 1391.

15. تحلیل ماهیت پول، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 48، زمستان 1391

16. ارائه روشی برای برآورد زکات (مطالعه موردی استان قم)،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه مالیات ، شماره 70، تابستان 93

17. بررسی و نقد قوانین پولی و بانکی کشور و ارا ئه پیشنهاداتی اصلاحی،مجموعه مقالات بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی، 10 و 11 شهریور 1393، تهران.

18. امکان سنجی فقهی احیای زکات پول های نقد رایج کنونی،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه مالیات ، شماره 74، تابستان 94

 

 

 

ه- ترجمه و ویراستاری علمی مقالات و کتب :

1. اخلاق كسب و كار، جورجز اندرل، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، شماره 13، قم، 1383.

2. تابع تقاضاي سرمايه­گذاري در سيستم مبتني بر مشاركت در سود و زيان (PLS).محمد فهيم خان، درس­هايي در اقتصاد اسلامي، مؤسسه انتشارات دانشگاه مفيد، قم،1384.

3. برنامه­هاي آموزشي اقتصاد اسلامي، منور اقبال، درس­هايي در اقتصاد اسلامي، مؤسسه انتشارات دانشگاه مفيد، قم، 1384.

4. معرفي پايگاه­هاي اينترنتي ادبيات اقتصاد اسلامي، منتشر شده در دو شماره 5 و6 فصلنامه تخصصي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي- قم.1381.

5. ويراستاري علمي وتصحیح ترجمه دو جلد كتاب «درسهايي در اقتصاد اسلامي»، ترجمه جمعي از دانش آموختگان دانشگاه مفيد، انتشارات دانشگاه مفيد .1384.

6. ویراستاری علمی و تصحیح ترجمه کتاب اقتصاد بخش عمومی، جلد اول، ترجمه دکتر محمد مهدی عسکری، انتشارات سمت، 1391

 

 

8. سوابق آموزشي (از سال 1376 تا 1395).

1.      اخلاق اسلامی و اقتصاد اسلامی، (دکتری). دانشگاه علامه طباطبائی

2.      فلسفه اخلاق اسلامی و اقتصاد اسلامی، (دکتری).دانشگاه علامه طباطبائی

3.      هستی شناسی، (دکتری)، دانشگاه علامه طباطبائی

4.      پول و بانکداری الکترونیکی (ارشد). دانشگاه علامه طباطبائی

5.      موضوعاتی انتخابی در اقتصاد اسلامی، (ارشد)، دانشگاه علامه طباطبائی،

6.      سازمانهای پولی و مالی بین المللی، (ارشد)، دانشگاه علامه طباطبائی

7.      اقتصاد پول، بانكداري و بازارهای مالی ، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه آزاد چالوس، امام خمینی نوشهر، پيام نور قم ،

8.      اقتصاد خرد. پيام نور قم ، دانشگاه علامه طباطبایی،

9.      اقتصاد کلان. دانشگاه علامه طباطبایی،

10.اقتصاد بخش عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی،

11.بودجه ريزي دولتي، دانشگاههاي امام خمینی نوشهر، دانشگاه آزاد چالوس، پيام نور آمل. دانشگاه علامه طباطبایی،

12.ماليه عمومي، دانشگاه آزاد چالوس،دانشگاه مفيد قم،

13.اقتصاد حمل ونقل، دانشگاه علوم دريايي امام خمینی (ره)، نوشهر،

14.مباني اقتصاد اسلامي، جامعه المصطفی العالمیه ،

15.مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، دانشگاه علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی،

16.نظام اقتصادی صدر اسلام،دانشگاه علامه طباطبایی،

17.كليات و مباني اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه مفيد. پيام نور قم،

 

 

9. شرکت در همایش ها و کنفرانس ها با ارائه مقاله:

1. دومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس، 1380.

2. سومين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس، 1382.

3. سومين نشست تخصصي محققان اقتصاد اسلامي، دانشگاه اصفهان، 1382.

4. هفدهمین کنفرانس تقریب بین مذاهب اسلامی ، تهران، 1383.

5. همايش بين­المللي بررسي انديشه­هاي اقتصادي شهيد صدر(ره)، دانشگاه مفيد، قم، 1385.

6. دومین همایش مالیات های اسلامی، دانشگاه مفید، قم، آبان 1388.

7. دوّمین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت 1389.

8. پنجمین همایش مالیات های اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس،  بهمن 1391

9. هفتمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 26 آذر 1392

10. بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی، موسسه عالی بانکداری بانک مرکزی، شهریور 93

11. هشتمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی،دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 26 آذر 1393

10. عناوین و فعاليت های آموزشی و پژوهشي

1. عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علّامه طباطبایی (ره)، از شهریور 1390

2.مدرّس در دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر، از 1376 تا 1378

3. پژوهشگر مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفيد قم، از 1379 تا 1386

4. عضو انجمن اقتصاد اسلامي ايران، از 1382

5. عضو انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم، از 1383

11. زمینه های تخصصی و موضوعات مورد علاقه پژوهشي

-       اقتصاد اسلامی

-       پول و مسائل آن در اقتصاد اسلامی

-       بانکداری اسلامی

-       مالیه اسلامی

12. جوایز جشنواره ها و تقدیر نامه ها :

1. دریافت لوح تقدیر از سومین جشنواره اقتصاد اسلامی، 1384، با اخذ رتبه دوم برای طرح پژوهشی « بررسی اجرای زکات در کشورهای اسلامی».

1. دریافت لوح تقدیر از هشتمین جشنواره کتاب سال حوزه، 1385، با اخذ رتبه دوم  برای کتاب «امكان سنجي اجراي زكات در ايران».

.