توکلی ، محمدجواد

توکلی ، محمدجواد

توکلی ، محمدجواد

نام و نام خانوادگي: محمد جواد توکلي

تاريخ تولد: 11/2/1351

محل تولد : گلپايگان، ايران

مليت: ايراني

زبان اصلي: فارسي

زبان دوم: انگليسي، عربي

آدرس محل کار: قم، بلوار امين، بلوار حمهوري، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، گروه اقتصاد.

آدرس الکترونيک:   mj_tavakoli2@yahoo.com, tavakoli@fwb.eur.nl

        افتخارات علمي

·         کسب رتبه اول در کنکور ورودي  دکتراي اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

·         اخذ مدرک رسمي IELTS   در زبان انگليسي    با نمره 5.5   (  1382  ش. 2003م.)

·         اخذ پذيرش دوره  امفيل   فلسفه اقتصاد  از   دانشگاه اراسمواس هلند  (  1382  ش. 2003م.)

·         اخذ پذيرش دوره دکتراي    فلسفه اقتصاد  از   دانشگاه اراسمواس هلند  (  1383  ش. 2004م.)

 

 الف) تحصيلات حوزوي

 مدرسه مبارکه رضويه ، حوزه علميه قم        

زمان تحصيل: 1365 –ادامه دارد

   مقطع تحصيلي: اتمام سطح سوم (کفايتين)، 4 سال درس خارج      

ب) تحصيلات دانشگاهي

1.       دانشگاه اراسموس روتردام،  هلند

زمان تحصيل: 1383 -  ادامه دارد ( 2004- Present)

مقطع تحصيلي : دکتري

رشته: فلسفه اقتصاد

وضعيت: مشغول تدوين پايان نامه

2.       دانشگاه اراسموس روتردام،  هلند

زمان تحصيل: 1382-1383 (2003-2004)

مقطع تحصيلي : کارشناسي ارشد

رشته: فلسفه اقتصاد

مدرک: کارشناسي ارشد فلسفه اقتصاد

زمان دريافت مدرک: 1383 ( 2004)

3.       موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

زمان تحصيل: 1379-1373

مقطع تحصيلي : کارشناسي ارشد

رشته:  اقتصاد

مدرک: کارشناسي ارشد  اقتصاد

زمان دريافت مدرک: 1379

4.       موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

زمان تحصيل: 1369-1373

مقطع تحصيلي : کارشناسي

رشته: الهيات و معارف اسلامي

مدرک: کارشناسي الهيات و معارف اسلامي

زمان دريافت مدرک: 1373

ج) تحصيلات پايه

مقطع تحصيلي: ابتدايي ، راهنمايي، متوسطه

مدرک: ديپلم متوسطه

رشته تحصيلي:  اقتصاد

زمان دريافت مدرک: 1370

        i.            سوابق تحقيقاتي

الف)پايان نامه ها

1.       پايان نامه دکتري

Title: An Economic Theory of the Motivation Crowding Effect

Field: Philosophy and Economics.

Supervisors:  Prof. Pro. Dr Deirdre McCloskey (University of Illinois  Chicago, U.S. A), Prof. Dr.  Jack Vromen (Erasmus University Rotterdam, The Netherlands).

 

2.        پايان نامه کارشناسي ارشد:

عنوان:   بررسي بانکدار ي بدون ربا در کشور اردن و مقايسه اجمالي آن با چارچوب بانکداري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران.

رشته: اقتصاد

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي مقدم، دانشگاه امام صادق.

استاد مشاور: دکتر علي اصغر هدايتي ، موسسه عالي بانکداري ايران.

استاد داور: دکتر پرویز داودی، دانشگاه شهید بهشتی (ره)

زمان دفاع:  بهار 1379.

ب)  مقالات علمي

           ب/1)  مقالات منتشر شده:

1.       مقايسه تجربه بانکداري  اسلامي در کشور  اردن  و  نظام بانک داري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران ، 1380.  مجله معرفت ،شماره هاي  41  و 42 ، صفحات   77-82 ،  93-105.

2.       بررسي توزيع سود و زيان در نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران  طي دوره ( 1363-1379 ) ، 1381.  مجله معرفت ،شماره   و 53 ، صفحه   66-83.

3.       واسطه گري مالي  در اقتصاد اسلامي ، 1380 . .  مجله معرفت ،شماره  41 ، صفحه   47-61.

4.       بانكاسلامي اردن نمونه اي موفق در اجراي الگوي مشاركت در سود و زيان .  دومين همايش اقتصاد اسلامي ، دانشگاه تربيت مدرس تهران،  1380.

5.       بانكاسلامي اردن نمونه اي موفق در اجراي الگوي مشاركت در سود و زيان . خلاصه مقالات   دومين همايش اقتصاد اسلامي ، دانشگاه تربيت مدرس تهران،  1380، صفحات 14-15.

6.       بانک داري اسلامي در اردن، خلاصه پايان نامه کارشناسي ارشد، 1379. پژوهش و حوزه، شماره 2، صفحات 96-105.

7.       دو مدل براي ايده گرايي در اقتصاد،  1382 . نويسنده:آلن نلسون، معرفت ،شماره   66 ، صفحه ، 53-59 .

8.       اصول و مباني مقايسه بين ترجمه اي به همراه مقايسه تطبيقي دو ترجمه از کتاب توسعه به مثابه آزادي اثر  آمارتيا سن،  پژوهش، 1، 224-165.

9.       اقتصاد پژوهش؛آسیب شناسی معادلات اقتصادی حاکم بر بازار پژوهش، پژوهش، 2، 191-149.

10.    درآمدی بر فلسفه اخلاق تجارت با رویکرد اسلامی، معرفت اقتصادی،1، 32-7.

 

 

  ب) مقالات ارايه شده در همايش هاي علمي

ب/1) مقالات انگليسي

 1. MultipleCommitmentsinEconomics, TwelfthWorldCongressofSocialEconomics, Universityof Amsterdam,June7-9,2007.
 2. An Introduction to the Moral Commitments of Economic Actors 2005, Presented at Erasmus Institute for Philosophy and Economics PhD Seminar, Erasmus University Rotterdam, April 2005.
 3. Morality as Commitment within the Theory of Structured Rationality, August 2005. Presented at Erasmus Institute for Philosophy and Economics PhD Seminar, Erasmus University Rotterdam, April 2005.
 4. Morality and the Concept of Commitment in Economics, April 2006. Presented at Erasmus Institute for Philosophy and Economics PhD Seminar, Erasmus University Rotterdam, April 2005.
 5. Morality and social preferences; A review of recent literature on moral preferences   November 2006. Presented at Erasmus Institute for Philosophy and Economics PhD Seminar, Erasmus University Rotterdam, April 2005.
 6. Multiple commitments in Economics, April 2007. Presented at Erasmus Institute for Philosophy and Economics PhD Seminar, Erasmus University Rotterdam, April 2005, commented by Profs. Mark Blaug.
 7. Two Mechanisms of Motivation Crowding Effect April 2008. Presented at Erasmus Institute for Philosophy and Economics PhD Seminar, Erasmus University Rotterdam, April 2005 .

 

ب/1) مقالات فارسي

بانكاسلامي اردن نمونه اي موفق در اجراي الگوي مشاركت در سود و زيان . ارايه شده در  دومين همايش اقتصاد اسلامي ، دانشگاه تربيت مدرس تهران،  1380.

امکان پذیری الگوی متمایز اسلامی –ایرانی پیشرفت، ارائه در همایش الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت، تهران، 1389.

   ج) مقالات منتشر نشده:

ج/1) مقالات انگليسي:

1.       ThorsteinVeblen on Economic Man; Human Nature in the Process of Evolutionm, 2004, A paper written for a course on History of Economic Thought by Professor  Mark Blaug

2.       The Relevancy of New Theories of the Firm to Non-profit Organizations; The Case of Transaction Cost Economics and Agency Theory, July 2004. A paper  written for a course on Empirical Studies in Institutional Economics by Prof. Dr.  John Groenewegen

3.       A Rhetorical Reading of Oliver Hart (1989)'s Paper on "An Economist's Perspective on the Theory of the Firm”, April 2004. A short paper written for a course on The Culture of Economics by Pro. Dr. Arjo Klamer 

4.       Is Rhetoric a Kind of Methodology? 2004. A short paper written for a course on The Culture of Economics by Pro. Dr. Arjo Klamer 

5.       Klamer versus McClosky , May 2004. A short paper written for a course on The Culture of Economics by Pro. Dr. Arjo Klamer 

6.       The Universal Bogey versus the Administrative Man, May 2004. A short paper written for a course on The Culture of Economics by Pro. Dr. Arjo Klamer 

7.       Some Moments in the Life of Homo Economicus, May 2004. A paper written for a course on The Culture of Economics by Pro. Dr. Arjo Klamer 

8.       Description as a Foundation for Prediction in Economics ,  2003. A paper written for a course on Advanced Philosophy and Methodology of Economics by Pro. Dr. Uskali Maki

9.       Linkages Between Theoretical Economic Models and the Reality,  November 2003. A paper written for a course on Advanced Philosophy and Methodology of Economics by Pro. Dr. Uskali Maki

10.   Objectivity in Realistic Economic Models, 2003. A paper written for a course on Advanced Philosophy and Methodology of Economics by Pro. Dr. Uskali Maki

11.   The Gap Between the Model World and the Real World; Can Sugden(2002)’s Inductive Inference Fill the Gap? 2003. A paper written for a course on Advanced Philosophy and Methodology of Economics by Pro. Dr. Uskali Maki.

12.   Utility Function and Moral Sentiments, 2004. A short paper written for a course on Ethics in Economics by Pro. Dr  Deirdre McCloskey.

13.   First two questions and then Homo economicus in the light of Virtue ethics, 2004. A short paper written for a course on Ethics in Economics by Pro. Dr  Deirdre McCloskey.

14.   Virtue ethics and homo economicus, 2004. A short paper written for a course on Ethics in Economics by Pro. Dr Deirdre McCloskey.

15.   Evolutionary Approach in Economics looks like a blind Imitation of Biology ,2003. . A paper written for a course on Foundations of New Institutional Economics and Evolutionary Economics  by Prof. Dr.  Jack  Vromen.

16.   Functional/Evolutionary Explanation in Elster (1979)’s “Ulysses and the Sirens” ,2003. A paper written for a course on Foundations of New Institutional Economics and Evolutionary Economics  by Prof. Dr.  Jack  Vromen.

17.   The Evolution of Evolutionary Economics; A Realistic Reading of Evolutionary Economic theories ,2003. A paper written for a course on Foundations of New Institutional Economics and Evolutionary Economics by Prof. Dr.  Jack  Vromen.

18.   Some Philosophical Considerations on the Content of Desires; May 2004. A paper written for a course on Economic Methodology: Rationality by Prof. Dr.  Willigenburgh &  Uskali Maki.

19.   Objectivity in Economics; A Critical Glance at Don Ross and Fred Bennett’s “The Possibility of Economic Objectivity, July 2002.

 

                              

ج/1) مقالات فارسي

1.       ارزيابي سرمايه گذاري خارجي در کشورهاي در حال توسعه

2.       ابزارهاي مالي در نظام اسلام، بهار 1380، طرح تحقيقاتي به سفارش پژوهشگاه فرهنگ و انديشه

3.       راه هاي فرار از ربا، ترجمه پيوست اول کتاب بانکداري بدون ربا  اثر شهيد محمد باقر صدر

4.       بررسي تطبيقي چگونگي و شرايط الحاق کشورهاي در حال توسعه به گات با وضعيت کشور 

5.       مباني فقهي سپرده

6.        امكان پذيري بي طرفي اقتصاد،  اثر    دان راس و فرد بنت

7.       بازار سرمايه، اعتبار و پول،   اثر  ميلتون فريدمن

 

د)سخنرانی های علمی

 • اخلاق حرفه ای  تجارت ، جزیره کیش ، سالن همایش های سازمان توسعه تجارت کیش، آذر ماه 1388.
 • خانواده و اصلاح الگوی مصرف، نشست خانه خوبان، قم: آمفی تئاتر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 15 دی ماه 1388.

 

 

       ii.            راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها

1.       راهنمايي پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان توسعه روستايي بر مبناي توسعه اسلامي-ايراني، دانش پژوه  حجه الاسلام شفيعي نژاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).

2.       مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان  تجارت بین الملل  از ديدگاه اسلام و بررسی تجارت خارجی افغانستان، دانش پژوه  حجه الاسلام  رسولی، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).

3.       راهنمايي تحقيق پاياني کارشناسي با عنوان بررسي روند توسعه افغانستان  از ديدگاه اسلامي با تاکيد بر بخش کشاورزي، دانش پژوه محمد احسان عرفاني، موسسه اموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه

4.       راهنمايي تحقيق پاياني کارشناسي با عنوان بي عدالتي اقتصادي، تبعات،پيامدها و راه هاي برون رفت از آن با نگرش قراني و با نگاه ويژه به افغانستان، دانش پژوه سيد حسين انوري، موسسه اموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه.

 

     iii.            داوري پايان نامه ها

 

1.       تحقيق پاياني کارشناسي با عنوان"آسيب‌شناسي ديني توسعه‌ي اقتصادي با نگاه ويژه به افغانستان،، دانش پژوه  محمد اسحاق فهيمي"، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، خرداد  1388.

2.       تحقيق پاياني کارشناسي با عنوان"جايگاه بخش كشاورزي در توسعه‌ي اقتصادي عدالت محور و بررسي ظرفيت آن در افغانستان"، دانش پژوه عزيز الله مفيد،، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، فروردين  1388.

3.        تحقيق پاياني کارشناسي با عنوان"علل سياسي و اقتصادي عقب ماندگي اقتصادي افغانستان و راه کارهاي خروج از آن با توجه به آموزه هاي اسلامي" ، دانش پژوه قنبر علي حسيني، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، مهر 1388.

4.       تحقيق پايانی کارشناسی با عنوان   "بررسي شاخص هاي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام و ارزيابي آن در نظام اقتصادي اندونزي" ، دانش پژوه   افريزا صلاح الدين، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، آبان ماه 1388.

5.       تحقيق پايانی کارشناسی با عنوان  "جایگاه وقف در نظام اقتصادی اسلام و ارزیابی آن در افغانستان" ، دانش پژوه  خدابخش محمدی، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، بهمن ماه 1388.

6.        

 

    iv.            طرح هاي تحقيقاتي

1.       طرح تدوین کتاب ساز وکارهای بانکداری اسلامی ،89-1388، به سفارش جامعه المصطفی العالمیه(مجری)

2.       طرح ممیزی اقتصاد اسلامی ،89-1388، به سفارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (همکار طرح)

3.       طرح تدوين مانيفست اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ، 89-1388به سفارش دفتر رياست جمهوري ( همکار طرح)

4.       طرح تحقيقاتي موضوع شناسي ابزارهاي مالي در نظام اسلام، بهار 1380، به سفارش پژوهشگاه فرهنگ و انديشه

5.       طرح  ترجمه کتاب حقوق و اقتصاد (  مجري طرح)

6.       طرح معجم موضوعي اقتصادي قران مجيد ( همکار طرح)

7.       طرح ترجمه کتاب المصارف الاسلاميه ( استاد ناظر)

8.       طرح ترجمه کتاب  بهره در اقتصاد اسلامي : شناخت ربا ( استاد ناظر)

9.       طرح بررسي تطبيقي دو ترجمه از کتاب توسعه به مثابه آزادي (استاد ناظر)

 

 

        i.            سمت هاي اجرايي علمي پژوهشي:

1.       دبير پژوهشي گروه اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،  1380

2.       دبير پژوهشي گروه اقتصاد موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، از سال 1387 تا کنون.

3.       عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم ، از سال 1388 تا کنون.

 

      ii.            سوابق تدريس:

1.         دروس تخصصي رشته معارف و حقوق؛ مقطع کارشناسي ؛پاييز 1379، دانشگاه پیام نور گلپايگان.

2.       رياضيات، مقطع کارشناسي، رشته هاي مديريت ، فلسفه ، معارف، روانشناسي و جامعه شناسي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، پاييز 1380.

3.       رياضيات، مقطع کارشناسي، رشته هاي فلسفه ، معارف و جامعه شناسي، زمستان 1380.

4.       ترجمه تطبيقي متون انگليسي به فارسي ، مقطع کارشناسي ارشد، رشته اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، زمستان  1386.

5.       زبان تخصصي ، مقطع کارشناسي ارشد، رشته اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، پاييز 1387.

6.       آمار و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگاني،  مقطع کارشناسي ، رشته اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، پاييز 1387.

7.       کليات اقتصاد،  مقطع کارشناسي  رشته معارف، دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، سال تحصيلي 1388-1387.

8.       کليات اقتصاد، مقطع کارشناسي  علوم سياسي ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، تابستان 1388.

9.       زبان تخصصي ، مقطع کارشناسي ارشد، رشته اقتصاد، موسسه  آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه سال تحصيلي  1389-1388.

10.    زبان تخصصي ، مقطع کارشناسي ، رشته اقتصاد، موسسه  آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه سال تحصيلي  1389-1388.

11.    کليات اقتصاد، مقطع کارشناسي  علوم تربيتي  ،مدرسه آموزش عالی  بنت الهدي ، جامعه المصطفي العالميه سال تحصيلي  1389-1388.

12.    کليات اقتصاد،  مقطع کارشناسي  رشته معارف، دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، سال تحصيلي  1389-1388.

 1. پول ، مالیه و بانکداری اسلامی، کارشناسي ارشد   ،موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي  1389-1388.
 2. زبان تخصصی  مالیه و بانکداری اسلامی، کارشناسي ارشد   ،موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي  1389-1388.
 3. کلیات اقتصاد، کارشناسي  ،موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي  1389-1388.

 

 

    iii.            ساير  سوابق علمی

1.       طراحی سوالات  آمار و زبان تخصصی کنکور کارشناسی ارشد ماليه و بانکداری اسلامی، موسسه علوم انسانی، جامعه المصطفی العالميه.

2.       عضو کارگروه  کشاورزی و امنيت غذائی   و کارگروه نيرو  تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ايران(1387-1388).

3.       عضو گروه تدوین منشور (مانیفست) جمهوری اسلامی ایران، به سفارش نهاد ریاست جمهوری (1387-1388).

4.       مشارکت در تدوین سرفصل های مقطع کارشناسی ارشد رشته های  بانکداری و مالیه اسلامی و  توسعه اسلامی.

 

.