پناهی، محمد سعید

پناهی، محمد سعید

پناهی، محمد سعید

 

محمد سعید پناهی بروجردی

ایمیل : sd_panahi@yahoo.com

متولد : 1361

محل تولد: اهواز

نام پدر: نعمت اله

ساکن : قم

 

تحصیلات حوزوی:

·         مقدمات1376 الی 1382

·         اتمام پایه دهم 1387

·         درس خارج فقه و اصول  1387 تا کنون

 

تحصیلات کلاسیک:

کارشناسی اقتصاد و معارف اسلامی- مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)1382 الی 1387

کارشناسی ارشداقتصاد و معارف اسلامی- مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)1387 تا 1391

  • عنوان پایان نامه: اشتغال زنان در نظام اقتصادی اسلام با ارایه سیاست‌های جمهوری اسلامی
دانشجوی دکترا رشته فلسفه اقتصاد اسلامی – مؤسسهآموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) از 1391 تا کنون(اتمام امتحان جامع- مشغول رساله دکتری با موضوع:بررسی تطبیقی مؤلفه های نظریه انتخاب عقلایی در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف)

 

 
سوابق حرفه ای

       سرپرست معاونت آموزش و فرهنگی دانشستان امام خمینی(ره) وابسته به جامعه المصطفی (ص) 1383الی 1385

·         فعالیت در انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم  1385 الی 1387

·         ریاست دانشگاه مجازی علامه طباطبایی وابسته به نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها 1386 الی 1388

·         عضویت در کارگروه های تخصصی برنامه پنجم توسعه کشور  1387 الی 1388

·         دبیر گروه مطالعات منطقه ای اروپا و آمریکا پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص) 1388 الی 1389

·         ریاست پژوهشگاه مجازی المصطفی(ص) 1388  الی 1390

·         مسؤول روابط عمومی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 1389 تا 1392

·         جانشین مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 1390 الی 1391

·         فعالیت در کارگروه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 1390 تا 1392

·         مدیر مسؤول انتشارات بین المللی المصطفی(ص) از 1392 تا 1393

·         معاون دبیرخانه حوزوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سال1394

·         معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی سال 1394 تا کنون

 

 

 

سوابق مطالعاتی و پژوهشی

       تدوین بسته وقف مرتبط با برنامه پنجم توسعه1387

·         تدوین بسته مسجد مرتبط با برنامه پنجم توسعه1387

·         تدوین بسته زنان مرتبط با برنامه پنجم توسعه1387

·         تدوین بسته ورزش مرتبط با برنامه پنجم توسعه1387

·         تدوین شاخص های کلان نظارت و بررسی مراکز فرهنگی کشور 1389(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)

·         تدوین طرح پژوهشی شاخص غش(مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری)1389

·         تدوین طرح پژوهشی بررسی فقهی قرارداد مضاربه بانک ها(مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری)1389 و 1390

·         تدوین طرح پژوهشی بررسی فقهی قرارداد جعاله بانک ها(مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری)1389 و 1390

·         تدوین طرح پژوهشی فقه الشروط1389(مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری) و 1390

·         تدوین طرح پژوهشی بررسی فقهی قرارداد قرض الحسنه بانک ها1389(مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری) و 1390

·         تدوین برنامه ریزی اسلامی ایرانی استراتژیک در سطح کلان و خرد1390(الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ره))

·         مسؤول تهیه محتوای علمی در حوزه های: کلام،‌ تاریخ، مهدویت،‌ علوم سیاسی،‌ هنر، اقتصاد در دانشگاه مجازی امام خمینی(ره) وابسته به جامعه المصطفی (ص) 1383الی 1385

·         تدوین طرح کلان دانشگاه مجازی و جایگاه آن در آموزش های دینی 1387(نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها)

·         تدوین طرح  منشور اخلاقی مدیریت 1387 (نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها)

·         تدوین طرح جهاد مجازی(مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره))1388

·         تدوین طرح مطالعاتی تحقیقاتی پیرامون مناطق اروپا و آمریکا1388(پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ره))

·         تدوین طرح جایگاه پژوهشگاه مجازی در عرصه دینی و نحوه پیاده سازی آن 1388(پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ره))

کتب و مقالات

         مبانی قرآنی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (در مرحله تدوین کتاب)1390

·         الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در صنعت خودرو(در مرحله تدوین کتاب)1390

·         الگوی اسلامی ایرانی اشتغال بانوان(در مرحله تدوین کتاب)1391

·         الگوی اسلامی پیشرفت در صنعت پوشاک(در مرحله تدوین کتاب)1391

·         تجارت و کسب و کار از دیدگاه روایات(در مرحله تدوین کتاب)1391

·         شاخص های تربیت معنوی(در مرحله تدوین کتاب)1391

 

سوابق تدریس

         تدریس آمار (مرکز تخصصی حقوق و قضاء وابسته به حوزه علمیه قم)مقطع کارشناسی ارشد، 1389 تا 1392(هر ترم 2 واحد)

·         تدریس اقتصاد اسلامی(دانشگاه مجازی امام خمینی(ره) وابسته به موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)) مقطع کارشناسی،  1391

·         تدریس کلیات اقتصاد(مرکز تخصصی حقوق و قضاء وابسته به حوزه علمیه قم)مقطع کارشناسی ارشد، 1389 تا 1392(هر ترم 2 واحد و یک ترم 4 واحد)

·         تدریس کلیات اقتصاد(مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) ) مقطع کارشناسی ،از سال 1392، 1393، 1394

·         تدریس معارف اقتصادی در قرآن(مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) ) مقطع کارشناسی، سال 1394

·         تدریس اقتصاد بخش عمومی1،(مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) ) ، مقطع کارشناسی ، سال1394 و سال 1395

·         خدمات بانکی در بانکداری اسلامی،(مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی)  مقطع کارشناسی ارشد، سال1394

·         تدریس اقتصاد بخش عمومی2،(مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) )، مقطع کارشناسی، سال1394

·         تدریس اقتصاد بخش عمومی1،(مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) ) ، مقطع کارشناسی ، 1395

·         تدریس اقتصاد بخش عمومی2،(مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) )، مقطع کارشناسی، سال1395 و 1396

·         تدریس اقتصاد خرد(مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی)، مقطع کارشناسی، سال 1396

 

 

 

 

 

مهارت های نرم افزاری:

·         مدیریت IT

·         مدیریت طراحی پورتال های آموزشی و پژوهشی

·         مدیریت طراحی سایت

·         تسلط بر ICDL(ویندوز،‌ اینترنت، wordو ...)

·         تسلط بر Photoshopو طراحی Flash

آشنایی به زبان ها خارجی

·         ترجمه متون تخصصی انگلیسی (عالی)

·         ترجمه متون عربی(خوب)

·         مکالمه عربی (متوسط)

·         مکالمه انگلیسی ( متوسط)

سایر مهارت ها

·         تبلیغ مسائل دینی در بین دانشجویان و دانش آموزان1380 تا کنون

·         فعالیت در اردوها و برنامه های راهیان نور 1380 تا کنون

·         برگزاری نمایشگاه ها و برنامه های فرهنگی در سراسر کشور1380 تا 1386

·         شرکت در دوره های ذیل :

ü      مبانی هنرهای تجمسی1379

ü      تاریخ هنر1379

ü      شعر و داستان نویسی1379

ü      فیلم نامه نویسی 1379تا 1380

ü      نقد فیلم1379تا 1380

ü      خطاطی1379تا 1380

 

.