موسویان، سید عباس

موسویان، سید عباس

موسویان، سید عباس

نام: سیدعباس                           نام خانوادگی: موسویان      نام پدر: سیدعلی    محل صدور: مراغه     تاریخ تولد: 1339

 نشانی محل کار : قم،‌ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

     پست الکترونیکی (E-mail):  samosavian@yahoo.com

 

ب) سوابق شغلی

ردیف

نام سازمان یا مؤسسه

مدت اشتغال

نوع فعالیت

عنوان شغلی (سمت)

از

تا

پژوهشی

آموزشی

اجرایی

1

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1376

1377

P

 

P

مدير گروه اقتصاد

2

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1377

1383

 

 

P

رئيس پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي

3

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1379

1379

 

 

P

مسؤول دفتر قم

4

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1379

1382

P

 

P

سردبير فصلنامه اقتصاد اسلامي

5

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1383

1386

P

 

P

مدير گروه اقتصاد

6

جامعه المصطفی العالمیه

1383

1388

P

 

P

مدیر گروه فقه اقتصادی

7

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1383

تاکنون

P

 

P

جانشین‌ مدیر ‌مسؤول مجله اقتصاد اسلامی

8

دانشگاه امام صادق (ع)

1391

تاکنون

 

P

 

مدیر گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی

 

 

ج) وضعیت تحصیلات

1. حوزوی

مدرک

رشته علمی

سال دریافت مدرک

محل دریافت مدرک

توضیحات

سطح چهار (دکتری)

تفسیر و علوم قرآن

1382

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حوزه علمیه قم

 

سطح چهار (دکتری)

فقه اقتصادی

1384

حوزه علمیه قم

 

 

 

2. دانشگاهی

مدرک علمی

سال دریافت مدرک

محل دریافت درک

رشته اصلی تحصیلی

گرایش تحصیلی

توضیحات

کارشناسی

کارشناسی‌ارشد

 

1373

1375

دانشگاه مفید

دانشگاه شهید بهشتی

اقتصاد نظری

علوم اقتصادی

 

 

 

 

د) سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

1. رشته تخصصی

ردیف

رشته علمی

تخصص

مدت مطالعات تخصصی

گواهی معتبر

1

علوم اقتصادی

اقتصاد اسلامی

 

 

2

علوم اقتصادی

بانکداری اسلامی

 

 

3

علوم اقتصادی

بازارهای مالی اسلامی

 

 

4

تفسیروعلوم قرآنی

تفسیر آیات اقتصادی

 

 

5

علوم اقتصادی

فقه اقتصادی

 

 

 

2. آشنایی با زبان‌های خارجی

ردیف

نام زبان خارجی

توان استفاده از متون تخصصی

میزان توان برای ترجمه

میزان توان برای مکالمه

توضیحات

1

انگلیسی

متوسط

ضعیف

ضعیف

 

2

عربی

عالی

خوب

متوسط

 

 

3. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )

ردیف

نوع تخصص

مدت سابقه

گواهی معتبر

توضیحات

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

هـ) سوابق آموزشی

ردیف

عنوان دروس مورد تدریس

نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه

مدت تدریس

رتبه علمی

توضیحات

1

شرح لمعه

مدرسه امام باقر(ع)

1370-1373

مربی

شش ترم

2

اصول فقه مظفر

مدرسه امام باقر(ع)

1370-1373

مربی

شش ترم

3

فقه (مكاسب)

جامعه ‌المصطفی العالمیه

1381 ـ 1379

مربی

پنج ترم

4

اصول (حلقة ثالث شهيد صدر)

جامعه ‌المصطفی العالمیه

1383 ـ 1381

مربی

چهار ترم

5

الگوهای بانکداری بدون ربا

دانشگاه مفید

1387_1385

استادیار

    پنج ترم

6

فقه معاملات جدید

جامعه ‌المصطفی العالمیه

1385 ـ 1383

استادیار

سه ترم 

7

فقه معاملات بانكي

مركزآموزشبانك مركزي

1390 ـ 1383

استادیار

ده ترم

8

ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)

دانشگاه شهید بهشتی

1386-1385

استادیار

دو ترم

9

ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)

مركز آموزش بانك مركزي

1389-1386

استادیار

شش ترم

10

فقه معاملات جدید و بانکی

مركز تخصصی قضا

1387 ـ 1384

استادیار

پنج ترم 

11

مبانی فقهی بانکداری اسلامی

موسسه عالی بانکداری

1388

استادیار

یک ترم

12

فقه مالی (2) کارشناسی

دانشگاه امام صادق (ع)

1390 - 1388

دانشیار

سه ترم

13

فقه مالی (3) (ارشد)

دانشگاه امام صادق (ع)

1394- 1388

دانشیار

شش ترم

14

فقه بازار سرمایه (دکتری)

دانشگاه امام صادق (ع)

1390- 1388

دانشیار

دو ترم

15

فقه الاقتصاد (دکتری)

دانشگاه امام صادق (ع)

1393- 1388

دانشیار

سه ترم

16

تامین مالی پروژه ‌(دکتری)

دانشگاه تربیت مدرس

1394-1392

دانشیار

دو ترم

17

فقه الاقتصاد (ارشد)

موسسه امام خمینی (ره)

1393-1392

دانشیار

یک ترم

18

بانکداری اسلامی (ارشد)

موسسه عالی بانکداری (واحد تبریز)

1393-1394

دانشیار

دو ترم

19

بانکداری بین الملل اسلامی (ارشد)

موسسه عالی بانکداری (واحد تبریز)

1393-1394

دانشیار

دو ترم

20

حقوق مالی (دکتری)

دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

1393-1394

دانشیار

یک ترم

 

 

و) جوایز علمی

ردیف

نام جشنواره

رتبه

عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .

 1.  

کتاب سال حوزه / 1382

برگزیده

بانکداری اسلامی

 1.  

کتاب سال جمهوری اسلامی ایران/ 1382

برگزیده

ربا (کار گروهی)

 1.  

اولین جشنواره آثار اقتصاد اسلامی

برگزیده

بانکداری اسلامی

 1.  

اولین جشنواره علامه طباطبایی 

برگزیده

بانکداری اسلامی

 1.  

کتاب سال حوزه

برگزیده

ربا (کارگروهی)

 1.  

دومین جشنواره بین‌المللی فارابی / سال 87

رتبه دوم

ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)

 1.  

اولین جشنواره بازار سرمایه ایران/1388

برگزیده

ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)

 1.  

کتاب سال حوزه/ 1386

رتبه اوّل

رساله سطح چهار (احکام فقهی اوراق بهادار)

 1.  

پژوهشگر نمونه استان قم/ 1386

رتبه اوّل

پژوهشگر نمونه

 1.  

اولین جشنواره مطبوعات اسلامی

رتبه اول

آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت

 1.  

دومین جشنواره مطبوعات اسلامی

رتبه سوم

اعتبار در حساب‌ جاری مشارکتی در بانکداری اسلامی

 1.  

سومین جشنواره اقتصاد اسلامی

رتبه اوّل

حوزه‌های فقاهتی و عرصه‌های کارشناسی بانکداری اسلامی

 1.  

دومین جشنواره مطبوعات اسلامی

رتبه اول

حوزه‌های فقاهتی و عرصه‌های کارشناسی بانکداری اسلامی

 1.  

دومین جشنواره اقتصاد اسلامی

برگزیده

ارزیابی سپرده‌های بانکی و پیشنهاد سپرده‌های جدید

 1.  

دومین جشنواره فارابی/ سال 87

کرسی ممتاز

کرسی نقد نظریه ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری

 1.  

کنگره دین‌پژوهان

برگزیده

ابزارهای مالی اسلامی(1)

 1.  

نخستین دوره جشنواره دوسالانه مجلات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

برگزیده

مقاله طراحی سپرده‌های جدید در بانکداری بدون ربا

 1.  

پنجمین جشنواره علامه طباطبائی

برگزیده

نقد قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین

 1.  

سومین و هفتمین جشنواره علامه طباطبائی

برگزیده

عضو برگزیده هیات علمی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 1.  

اثر برگزیده‌کرسی‌های‌نقدونظریه پردازی

برگزیده

ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری

 1.  

هجدهمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی

شایسته تقدیر

طرح تحول نظام بانکی

 1.  

کتاب فصل (بهار 92)

برگزیده

بازار سرمایه اسلامی(1)

 1.  

اولین جایزه کنگره بین المللی‌علوم انسانی اسلامی

برگزیده

نظریه پردازی در حوزه اقتصاد و بانکداری اسلامی

 1.  

کتاب سال حوزه (1392)

برگزیده

بازار سرمایه اسلامی (1)

 1.  

کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (1392)

شایسته تقدیر

بازار سرمایه اسلامی(1)

 1.  

اولین جشنواره علامه طباطبایی (1394)

رتبه اول

بازار سرمایه اسلامی(1)

 

 

ز) همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

 

ردیف

نوع همکاری

مؤسسه یا مرکز مربوط

سال

توضیحات

 1.  

مدير گروه اقتصاد

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1376

1/7/1377

 1.  

رئيس پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1/7/1377

1/12/1383

 1.  

مسؤول دفتر قم

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

ابتدای 1379

پایان 1379

 1.  

سردبير فصلنامه اقتصاد اسلامي

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

29/8/79

پايان 1382

 1.  

مدير گروه اقتصاد

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1/12/1383

31/3/1386

 1.  

مدیر گروه فقه اقتصادی

جامعه المصطفی العالمیه

1383

31/6/1388

 1.  

عضو هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی

انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه

1383

1385

 1.  

جانشین‌ مدیر‌مسؤول فصلنامه اقتصاد اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1383

تاکنون

 1.  

عضویت گروه اقتصاد دانشنامه قرآن شناسی

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1384

-

 1.  

عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1385

1386

 1.  

رئیس حلقه علمی هسته نظام‌های مالی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه

انجمن اقتصاد اسلامی حوزه

1385

1387

 1.  

سردبیر فصلنامه الحکمه (عربی)

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1386

1388

 1.  

عضو کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس اوراق بهادار

سازمان بورس اوراق بهادار

1386

تاکنون

 1.  

عضو کمیته اقتصاد و مدیریت گروه علوم حوزه‌ای- دانشگاهی

دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی- وزارت علوم تحقیقات و فناوری

1386

1389

 1.  

عضو شورای سردبیری مجله الحکمه عربی

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1387

1389

 1.  

مدیر گروه مطالعات بانکداری اسلامی

مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک ملت

1387

-

 1.  

عضو کمیسیون اوراق مالی اسلامی

سازمان اوقاف و امور خیریه

1387

 

 1.  

رئیس هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه

انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه

1387

1389

 1.  

عضو هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

1389

-

 1.  

رئیس حلقه علمی هسته پول و بانک انجمن اقتصاد اسلامی حوزه

انجمن اقتصاد اسلامی حوزه

1389

1391

 1.  

رئيس پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1390

1392

 1.  

عضو شورای علمی گروه نظام‌ها و مطالعات اسلامی پژوهشگاه

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1390

ادامه دارد.

 1.  

عضو شورای سیاست‌گذاری و تحریریه مجله قبسات عربی

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1390

-

 1.  

عضو شورای علمی گروه اقتصاد دانشنامه قرآن شناسی

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1390

-

 1.  

سردبیر و عضو هیات تحریریه مجله تحقیقات مالی اسلامی

دانشگاه امام صادق علیه السلام

1391

ادامه دارد

 1.  

نایب رئیس هیات مدیره صندوق قرض الحسنه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه

مرکز خدمات حوزه‌های علمیه

1391

-

 1.  

عضو کارگروه اقتصاد شورای تحول علوم انسانی

شورای عالی انقلاب فرهنگی

1391

 

 1.  

مدیر گروه مدیریت مالی

دانشکده مدیریتدانشگاه امام صادق علیه السلام

1391

ادامه دارد

 1.  

عضو هیات مدیره صندوق قرض الحسنه مرکز خدمات حوزه های علمیه

حوزه علمیه قم

1391

-

 1.  

عضو کمیته منتخب دستگاهی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

هیات ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی

1391

-

 1.  

عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اقتصاد، فقه و حقوق و مدیریت در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1391

-

 1.  

مشاور رئیس کل در امور بانکداری اسلامی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

1392

-

 1.  

عضو هیات ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی مستقر در استان تهران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1392

 

 1.  

عضو شورای علمی هفتمین دوره جشنواره فارابی و رئیس گروه علمی علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1392

 

 1.  

عضو اصلی هیأت بدوی رسیدگی انتظامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی

1393

1395

 1.  

عضو هیات امناء پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

1392

-

 1.  

عضو هیات تحریریه نشریه قرآن در آیینه پژوهش

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1393

1395

 1.  

رئیس کمیته فقهی بانکداری اسلامی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

1393

 

 1.  

عضو هیات مدیره صندوق قرض الحسنه مرکز خدمات حوزه های علمیه

حوزه علمیه قم

1394

ادامه دارد

 1.  

عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان قم

بنیاد ملی نخبگان

1394

ادامه دارد

 1.  

عضو شواری فقهی مشورتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی

1394

ادامه دارد

 1.  

مشاور فقهی بانک توسعه صادرات ایران

بانک توسعه صادرات ایران

1394

ادامه دارد

 1.  

مشاور ویژه دبیرکل در امور فقهی و اقتصادی کانون شرکت‌های لیزینگ ایران

کانون شرکت‌های لیزینگ ایران

1394

ادامه دارد

 1.  

عضو هیأت امنای جامعة‌ الامام‌ الصادق

دانشگاه امام صادق علیه السلام

1394

ادامه دارد

 1.  

عضو کمیسیون علوم اجتماعی و ارتباطات هیات ممیزه

هیات ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی استان تهران

1395

ادامه دارد

 

 

ح) سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده

ردیف

عنوان تحقیق

نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . .

تاریخ اتمام

محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)

 1.  

پول و نظام‌هاي پولي

تاليف (کار گروهی)

1375

بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 1.  

پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي

تاليف

1376

پژوهشگاه ‌فرهنگ‌ و انديشه ‌اسلامي

 1.  

بانكداري اسلامي

تاليف

1378

پژوهشکده پولي و بانكي

 1.  

فلسفه اقتصاد اسلامي

تاليف (کار گروهی)

1378

پژوهشکده پولي و بانكي

 1.  

بانكداري بدون ربا از نظريه تا عمل

تاليف

1379

مؤسسه فرهنگ و انديشه معاصر

 1.  

كليات نظام اقتصادي اسلام

تاليف

1379

انتشارات دارالثقلين

 1.  

ربا و مسائل عصر حاضر

تاليف (کار گروهی)

1380

بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 1.  

بهره یا ربا

تاليف (کار مشترک)

1384

مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر

 1.  

فرهنگ اصطلاحات فقهی و حقوقی معاملات

تاليف (کار گروهی)

1386

پژوهشکده پولي و بانكي

 1.  

ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)

تاليف

1386

پژوهشگاه‌فرهنگ‌ و انديشه‌اسلامي

 1.  

احکام فقهی بانکداری بدون ربا

تاليف

1386

انتشارات وثوق

 1.  

معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید

تاليف (کار گروهی)

1387

پژوهشکده پولي و بانكي

 1.  

دین و اقتصاد

تالیف

1387

کانون اندیشه جوان

 1.  

بانکداری در آیینه شریعت

تالیف

1387

انتشارات وثوق

 1.  

اصلاح قانون و الگوی بانکداری بدون ربا

تاليف (کار گروهی)

1389

موسسه‌عالی‌آموزش‌وپژوهش م ب

 1.  

ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری

تالیف

1389

مجمع تشخیص مصلحت نظام

 1.  

جریمه و خسارت تاخیر تادیه

تاليف (کار گروهی)

1389

پژوهشکده پولي و بانكي

 1.  

طرح تحول نظام بانکی

تاليف (کار گروهی)

1390

پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

 1.  

بازار سرمایه اسلامی (1)

تالیف

1391

پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

 1.  

مبانی فقهی بازار پول و سرمایه

تاليف (کار مشترک)

1391

دانشگاه امام صادق (ع)

 1.  

معاملات بانکی از منظر مراجع (ویرایش دوم)

تاليف (کار گروهی)

1392

پژوهشکده پولي و بانكي

 1.  

کارت‌های اعتباری و انطباق پذیری فقهی

تدوین

1392

پژوهشکده پولي و بانكي

 1.  

شاخص‌های ارزیابی بانکداری اسلامی

تاليف (کار گروهی)

1392

مجمع تشخیص مصلحت و بانک انصار

 1.  

آشنایی با بازار سرمایه اسلامی(بورس)

تاليف (کار مشترک)

1393

کانون اندیشه جوان

 1.  

بانکداری اسلامی(ویرایش و اضافات)

تاليف (کار مشترک)

1393

پژوهشکده پولي و بانكي

 1.  

مقدمه‌ای بر بانکداری بدون ربا در ایران (تجربه بانک کشاورزی)

تالیف

1393

موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر

 1.  

نظارت شرعی بر بانک ها و موسسات مالی اسلامی

تاليف (کار گروهی)

1393

پژوهشکده پولي و بانكي

 1.  

بانکداری بدون ربا از نظریه تا تجربه

تاليف (کار گروهی)

1393

انتشارات سمت دانشگاه مفید

 1.  

تامین مالی صنعت نفت از طریق ابزارهای مالی اسلامی

تاليف (کار مشترک)

1393

هزاره سوم اندیشه

 1.  

جریمه تاخیر تادیه (ویرایش و اضافات)

تاليف (کار گروهی)

1394

پژوهشکده پولي و بانكي

 1.  

فقه معاملات بانکی، پاسخگویی به مهمترین سوالات فقهی نظام بانکی

تاليف (کار گروهی)

1394

انتشارات زمزم هدایت

 

 

2. تحقیقات در دست اجرا

ردیف

عنوان تحقیق

نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . .

تاریخ شروع

محل ارائه

1

الگوهای بانکداری بدون ربا

تالیف

1388

پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

2

ویرایش سوم طرح تحول نظام بانکی

تالیف و تدوین

1392

پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

 

 

3. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)

ردیف

عنوان مقاله

نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و...

تاریخ اتمام

محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعة مربوط)

 1.  

عقود با بازدهي ثابت، مشكل بانكداري بدون ربا

تاليف

1376

همايش بانكداري اسلامي

همایش هشتم

 1.  

بهره بانکی همان رباست

تاليف

1376

مجله نقد و نظر

شماره13-14

 1.  

نظريه‌هاي بهره و ربا

تاليف

1377

مجله نقد و نظر

شماره 18 ـ 17

 1.  

سپرده‌هاي انتقال‌پذير در بانكداري بدون ربا

تاليف

1377

همايش بانكداري اسلامي

همایش نهم

 1.  

بهره بانك‌هاي دولتي

تاليف

1377

مجله نامه مفيد

شماره 14

 1.  

بررسی فقهی اقتصادی سپرده‌هاي انتقال‌پذير در بانكداري بدون ربا

تاليف

1378

مجله فقه اهل بیت(فارسی)

شماره 17-18

 1.  

بررسي فقهي ـ اقتصادي ساختار بانکداری بدون ربا

تاليف

1378

همايش بانكداري اسلامي

همایش دهم

 1.  

نقد و بررسی مبانی حقوقی و دلائل اقتصادی بهره

تاليف

1378

مجله كتاب نقد

شماره 11

 1.  

ماوراء الفقه: بحوث علمیة فی تنقیح موضوعات الأحکام ربویة الفائدة البنکیة - نقد مقاله «الربا و الفائده البنکیه»

تاليف

ترجمه حیدر حب الله

1422

فقه اهل البیت(عربی)

شماره 24

 1.  

بررسي فقهي ـ اقتصادي اوراق مشاركت جايگزين اوراق قرضه

تاليف

1378

کنفرانس سياست‌هاي پولی و ارزی

تهران

 1.  

بررسي فقهي ـ اقتصادي ابزارهای جايگزين اوراق قرضه

تالیف

1379

مجله فقه

شماره 23

 1.  

ثمرات فقهی-اقتصادی دفعی یا تدریجی‌بودن تحریم ربا در قرآن

تألیف

1380

 اقتصاد اسلامی

شماره 1

 1.  

ربا در بانکهای دولتی

تألیف

1380

مجله فقه

شماره27-28

 1.  

انفاق قرآنی و ابزارهای مالی مناسب آن در عصر حاضر

تألیف

1380

اقتصاد اسلامی

شماره 2

 1.  

مشارکت مجدد، جایگزین تنزیل مجدد

تألیف

1380

اقتصاد اسلامی

شماره 3

 1.  

عدالت؛ محور آموزه‌های اقتصادی اسلام

تألیف

1380

اقتصاد اسلامی

شماره 4

 1.  

آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره

تألیف

1381

اقتصاد اسلامی

شماره 5

 1.  

مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران

تألیف

1381

اقتصاد اسلامی

شماره 6

 1.  

طراحی سپرده‌های جدید در بانکداری بدون ربا

تألیف

1381

اقتصاد اسلامی

شماره 7

 1.  

دین و اقتصاد

تألیف

1381

اقتصاد اسلامی

شماره 8

 1.  

اعتبار در حساب جاری مشارکتی، در بانکداری بدون ربا

تألیف

1382

اقتصاد اسلامی

شماره 9

 1.  

جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام

تألیف

1382

اقتصاد اسلامی

شماره 10

 1.  

انواع بانک‌های بدون ربا

تألیف

1382

اقتصاد اسلامی

شماره 11

 1.  

حوزه‌های فقاهتی و عرصه‌های کارشناسی بانکداری اسلامی

تألیف

1382

اقتصاد اسلامی

شماره 12

 1.  

کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا

تألیف

1383

اقتصاد اسلامی

شماره 13

 1.  

کارت‌های اعتباری در پرتو فقه و شریعت

ترجمه

1383

اقتصاد اسلامی

شماره 14

 1.  

ارزیابی سپرده‌های بانکی و پیشنهاد سپرده‌های جدید

تألیف

1383

اقتصاد اسلامی

شماره 15

 1.  

طرحی برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه

تألیف

1383

اقتصاد اسلامی

شماره 16

 1.  

ارزيابي سپرده‌هاي بانكي

تاليف

1383

همايش ‌بانكداري ‌اسلامی

تهران

 1.  

بررسي تطبيقي بانكداري ايران و اردن

تاليف

1383

مجمع بانكداران اسلامي

تهران

 1.  

تبیین فقهی بانکداری بدون ربا (مدل ایران و اردن)

تألیف

1383

فصلنامة فقه و حقوق

شماره 2

 1.  

راهکار رسیدن به نرخ سود بانکی تعادلی

تألیف

1384

اقتصاد اسلامی

شماره 17

 1.  

احکام ثابت و متغیر بانکداری اسلامی

تألیف

1384

مجله فقه و اصول

شماره 1

 1.  

ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری

تألیف

1384

اقتصاد اسلامی

شماره 18

 1.  

ارزیابی قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا

تألیف

1384

اقتصاد اسلامی

شماره 19

 1.  

بررسی فقهی کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا

تألیف

1384

اقتصاد اسلامی

شماره 20

 1.  

جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران

تألیف

1384

فصلنامة فقه و حقوق

شماره 4

 1.  

اصلاح ساختار مؤسسات و ابزارهای مالی بازار پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام

تألیف

1384

فصلنامة پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)

شماره 25

 1.  

نقد و بررسی قانون بانکداری بدون ربا

تألیف

1384

مجله اندیشه حوزه

شماره 53

 1.  

بررسی راهکارهای حلّ مشکل تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا

تألیف

1385

فصلنامة فقه و حقوق

شماره8

 1.  

بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدرDescription: Description: Rahmatollah 01

تألیف

1385

اقتصاد اسلامی

شماره 21

 1.  

بررسی فقهی و حقوقي معاملات شرکت‌های لیزینگ

تألیف

1385

اقتصاد اسلامی

شماره 22

 1.  

الگوی جدید بانکداری بدون ربا

تألیف

1385

اقتصاد اسلامی

شماره 23

 1.  

اوراق بهادار اجاره(صکوک اجاره)

تألیف(مشترک)

1385

اقتصاد اسلامی

شماره 24

 1.  

قراردادهای لیزینگ و انطباق آنها با عقود اسلامی

تألیف

1385

فصلنامة تخصصی فقه و حقوق

شماره 10

 1.  

راهکارهای استفاده از اعتبار در حساب جاری در بانکداری اسلامی

تألیف

1386

نامه مفید

شماره 60

 1.  

اوراق بهادار استصناع؛ مکمل بازار سرمایه ایران

تألیف

1386

مجله جستارهای اقتصادی

شماره 8

 1.  

مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا

تألیف

1386

فصلنامة تخصصی فقه و حقوق

شماره14

 1.  

نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین

تألیف

1386

اقتصاد اسلامی

شماره 25

 1.  

صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران

تألیف

1387

اقتصاد اسلامی

شماره 26

 1.  

نظریه‌های ربا و بهره

تألیف

1387

اقتصاد اسلامی

شماره 27

 1.  

بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام با عقدهای اسلامی

تألیف(مشترک)

1387

اقتصاد اسلامی

شماره 27

 1.  

طراحی ‌کارت‌های ‌اعتباری ‌در بانکداری ‌بدون‌ربا بر اساس بیع مرابحه

تألیف

1387

اقتصاد اسلامی

شماره 28

 1.  

بررسی فقهی و حقوقی تعیین سود بانکی

تألیف

1387

فصلنامة فقه و حقوق

شماره16

 1.  

صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی

تألیف

1388

مجله جستارهای اقتصادی

شماره 11

 1.  

اوراق بهادار(صکوک) جعاله؛ ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری

تألیف(مشترک)

1388

اقتصاد اسلامی

شماره 32

 1.  

بانکداری‌اسلامی ثبات بیشتر و کارایی بالاتر

تاليف

1388

همايش  بانكداري اسلامی

تهران

 1.  

مدیریت‌ریسک‌اعتباری در بانکداری اسلامی از طریق سوآپ نکول اعتباری

تألیف(مشترک)

1388

اقتصاد اسلامی

شماره 33

 1.  

طراحی اوراق وقفبر مبنای عقد صلح و وقف جهت تامین مالی طرح‌های عام المنفعه

تاليف(مشترک)

1388

مطالعات اقتصاد اسلامی

شماره 3

 1.  

تبدیل دارایی‌های بانکی به اوراق بهاداردر بانکداری بدون ربا

تاليف

1389

فصلنامه پول و اقتصاد

شماره 4

 1.  

جایگاه فقه درطراحی الگوی توسعه عادلانه

تألیف(مشترک)

1389

همايشاقتصاد اسلامی و توسعه

مشهد

 1.  

طراحی مدل عملیاتی بانکداری اسلامی، سازگار با الگوری ایرانی اسلامی پیشرفت

تالیف

1389

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 همایش اول

 1.  

نقد بخش پول و بانک برنامه پنجم

تاليف

1389

همايش نقد برنامه ‌پنجمتوسعه

تهران

 1.  

اوراق بهادار(صکوک) مضاربه؛ ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادرات ایران

تألیف(مشترک)

1389

مجله جستارهای اقتصادی

شماره 13

 1.  

مهندسی مالی عقود در بانکداری اسلامی

تاليف

1389

اقتصاد اسلامی

شماره 35

 1.  

ضوابط قیمت‌گذاری از منظر فقه امامیه

تاليف(مشترک)

1389

معرفت اقتصادی

شماره 2

 1.  

نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقاء سطح مشروعیت و کارایی بانک‌های اسلامی(مطالعه تجربه چند کشور اسلامی)

تألیف(مشترک)

1389

اقتصاد اسلامی

شماره 36

 1.  

بررسي امكان استفاده از سوآپ بازده كلجهت مديريت ريسك اعتباريدر بانكداري اسلامي

تألیف(مشترک)

1389

اقتصاد اسلامی

شماره 37

 1.  

امکان سنجی فقهی تشکیل بازار بین بانکی در بانکداری اسلامی

تألیف(مشترک)

1389

اقتصاد اسلامی

شماره 38

 1.  

اوراق سلف؛ ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های بالادستی صنعت نفت

تألیف

1389

اقتصاد اسلامی

شماره 39

 1.  

امکان سنجی فقهی طراحی اسناد خزانه اسلامی در بازارهای مالی اسلامی

تألیف(مشترک)

1389

اقتصاد اسلامی

شماره 40

 1.  

مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی

تاليف(مشترک)

1389

معرفت اقتصادی

شماره 3

 1.  

بررسی تطبیقی مدل‌های عملیاتی کارت اعتباری در بانکداری اسلامی

تألیف(مشترک)

1390

اقتصاد اسلامی

شماره 43

 1.  

اقتراح حساب إیداع جدید فی النظام المصرفی اللاربوی

تألیف

ترجمه الشیخ محمدحسن زراقط

1432ق-2011م

مجله الاجتهاد و التجدید

شماره 19

 1.  

صکوک وکالت بیمه‌ای برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز

تألیف(مشترک)

1390

اقتصاد اسلامی

شماره 44

 1.  

اوراق بهادار(صکوک) بانکی؛ تبدیل تسهیلات بانکی به اوراق بهادار در بانکداری بدون ربا

تألیف(مشترک)

1390

تحقیقات مالی اسلامی

شماره 1

 1.  

شناسایی و طبقه بندی و اولویت بندی ریسک‌های اوراق مضاربه با تاکید بر فقه امامیه با رویکرد مدلسازی تصمیم‌گیری چندمعیاره

تألیف(مشترک)

1390

معرفت اقتصاد اسلامی

شماره 5

 1.  

امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا

تالیف

1390

مجله علمی ترویجی روند

شماره59

 1.  

آسیب شناسی فقهی، اقتصادی و مالی انتشار اوراق مشارکت در ایران

تألیف(مشترک)

1390

فصلنامه بورس اوراق بهادار

شماره 14

 1.  

کاربرد ابزارهای پروژه محور اسلامی(صکوک) در تامین مالی سرمایه‌گذاری های بخش نفت و گاز

تألیف(مشترک)

1391

معرفت اقتصاد اسلامی

شماره 7

 1.  

مهندسی مالی اسناد خزانه اسلامی

تألیف(مشترک)

1391

اقتصاد اسلامی

شماره 45

 1.  

تحلیل فقهی اقتصادی اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از مشتقات پوشش ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی(مطالعه موردی بانکداری ایران)

تألیف(مشترک)

1391

مجله جستارهای اقتصادی

شماره 18

 1.  

حاکمیت شرعی در بانک‌ها و موسسات مالی –اسلامی انگلستان و مقایسه آن با ایران

تألیف(مشترک)

1391

تحقیقات مالی اسلامی

شماره 2

 1.  

تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاري و نظارت بر اجراي بانکداري اسلامی در سایرکشورها: دلالت هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور

تألیف(مشترک)

1391

مطالعات اقتصاد اسلامی

شماره 8

 1.  

راهکار اعطای تسهیلات بانک مرکزی به بانک‌های تجاری در بانکداری اسلامی

تألیف(مشترک)

1392

اقتصاد اسلامی

شماره 46

 1.  

اوراق بهادار (صکوک) وکالت؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت پتروشیمی

تألیف(مشترک)

1392

اقتصاد اسلامی

شماره 47

 1.  

ماهیت حقوقی و شرایط و ارکان اوراق بهادار اجاره

تألیف(مشترک)

1392

فصلنامة حقوق  اسلامی

شماره 32

 1.  

شناخت و رتبه‌بندی ریسک‌های ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)

تألیف(مشترک)

1392

اندیشه مدیریت راهبردی

شماره 13

 

 1.  

بررسی تأثیر بانکداری بدون ربا بر رشد اقتصادی در ایران

تألیف(مشترک)

1392

اقتصاد اسلامی

شماره 48

 1.  

خریداعتباریسهامدربانکداریوبازارسرمایه اسلامی

 

تألیف(مشترک)

1392

اقتصاد اسلامی

شماره 49

 1.  

تأمینماليپروژهمحور به وسیله صكوكاستصناعدرصنعتنفت

تألیف(مشترک)

1392

اقتصاد اسلامی

شماره 50

 1.  

طراحیمدلهایعملیاتیصكوكاجارهجهتانجام عملیاتبازارباز

تألیف(مشترک)

1392

اقتصاد اسلامی

شماره 51

 1.  

ارزیابیسیرتاریخیربادرفرآیندتوسعهغربونقد

قرائتهایجدیدبهرهبانکیدرچارچوباسلامی

تألیف(مشترک)

1392

الگویاسلامیایرانیپیشرفت

 

کنفرانس سوم

 1.  

مبانيفقهيبازارهايپولوسرمايهوكاربردهاي آن

تألیف(مشترک)

1392

معرفت اقتصاد اسلامی

شماره 9

 1.  

الگویمطلوبذخیرهقانونيدربانکداریاسلامي

تألیف(مشترک)

1392

اقتصادوبانکداریاسلامی

شماره2

 1.  

خلاء قانونی مطالبات غیر جاری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا

تالیف

1392

اقتصاد اسلامی

شماره52

 1.  

الگوی نظارت شرعی بر بانکهای کشور بر اساس دیدگاه خبرگان بانکداری اسلامی

تألیف(مشترک)

1392

پژوهشهای پولی - بانکی

شماره 18

 1.  

ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه

تألیف(مشترک)

1392

پژوهشنامه حقوق اسلامی

شماره 38

 1.  

بررسی فقهی –حقوقی اوراق استصناع موازی

تألیف(مشترک)

1392

مجله دیدگاه های حقوق قضایی

شماره 63

 1.  

مدیریت ریسک اوراق بهادار مضاربه با تاکید بر فقه امامیه

تألیف(مشترک)

1391

تحقیقات مالی اسلامی

شماره 3

 1.  

نقد دیدگاه‌های معاصر درباره ربا

تالیف

1391-1392

مجله کتاب نقد

شماره65-66

 1.  

بررسی قراردادهای سوآپ کالا از دیدگاه فقه امامیه

تألیف(مشترک)

1392

تحقیقات مالی اسلامی

شماره 4

 1.  

اوراق مرابحه کالا، ابزار مناسب برای بازار بین بانکی در بانکداری بدون ربا

تألیف(مشترک)

1392

تحقیقات مالی اسلامی

شماره 5

 1.  

مدل قیمت‌گذاری بازار کالا و خدمات در اقتصاد مقاومتی

تألیف(مشترک)

1392

اقتصاد و بانکداری اسلامی

شماره4 و 5

 1.  

بررسی راهکارهای استمهال مطالبات غیر جاری در بانکداری بدون ربا

تألیف(مشترک)

1392

مجله علمی ترویجی روند- پاییز و زمستان92

شماره 63 و 64

 1.  

احکام و آثار فقهی- حقوقی عقد استصناع

تألیف(مشترک)

1392

فصلنامه بورس اوراق بهادار

شماره21

 1.  

مبانيفقهيوحقوقيبازارداراييهايفكري

تألیف(مشترک)

1393

فصلنامهبورساوراقبهادار

شماره 26

 1.  

تعیین سهم بهینه عقدهای مبادله ای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا

تألیف(مشترک)

1393

اقتصاد اسلامی

شماره 53

 1.  

آسیب شناسی نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و ارائه اصلاح های قانونی

تألیف(مشترک)

1393

اقتصاد اسلامی

شماره54

 1.  

حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي راهكاري بهينه براي هدايت و مديريت منابع قرض‌الحسنه در نظام بانكداري اسلامي

تألیف(مشترک)

1393

معرفت اقتصاد اسلامی

شماره11

 1.  

ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی

تألیف(مشترک)

1393

مطالعات اقتصاد اسلامی

شماره 13

 1.  

آسیب شناسی انتشار صکوک اجاره در بانک های ایران: مطالعه موردی بانک سپه

تألیف(مشترک)

1393

پژوهشها و سیاستهای اقتصادی

شماره 69

 1.  

نقد و بررسی دیدگاه های جدید پیرامون ربا و بهره بانکی

تألیف(مشترک)

1393

تحقیقات مالی اسلامی

شماره 6

 1.  

تحلیل سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در جایگاه مبیع در عقد بیع بر اساس فقه امامیه

تألیف(مشترک)

1393

تحقیقات مالی اسلامی

شماره 7

 1.  

بررسی مبانی فقهی و بانکی کارمزد تسهیلات قرض الحسنه

تألیف(مشترک)

1393

سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه- بابل- دانشگاه مازندران

مجموعه مقالات همایش

 1.  

اوراق بیمه اتکایی اسلامی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت

تألیف(مشترک)

1393

تحقیقات مالی اسلامی

شماره 8

 1.  

نظریه تکاملی بانکداری اسلامی

تالیف

1394

کتاب نظریه-شماره اول-کتاب نظریه‌های برتر در عرصه علوم انسانی اسلامی

 

 1.  

اوراق سلف موازی در تأمین مالی صنعت خودرو

تألیف(مشترک)

1394

فصلنامه بورس اوراق بهادار

شماره 30

 1.  

مهندسی مالی عقود بانکی با تاکید بر تجارب بانکهای برتر جهان اسلام

تألیف(مشترک)

1394

مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی

 

 1.  

الگوی مطلوب تجهیز منابع در بانکداری اسلامی: دلالتهایی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا

تألیف(مشترک)

1394

مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی

 

 1.  

بررسی فقهی مالی اوراق اجاره مصون از تورم

تألیف(مشترک)

1394

اقتصاد اسلامی

58

 1.  

بررسی رابطه ریسک و غرر در بازارهای مالی اسلامی

تألیف(مشترک)

1394

اقتصاد اسلامی

59

 1.  

امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور

تألیف(مشترک)

1394

مطالعات اقتصاد اسلامی

شماره 15

 1.  

توافق‌نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین‌بانکی اسلامی

تألیف(مشترک)

1394

اقتصاد اسلامی

60

 1.  

اسناد خزانه اسلامی

تألیف(مشترک)

1394

مجله معرفت (علمی ترویجی)

213

 1.  

استخراج و رتبه‌بندی چالش‌های فقهی-اقتصادی اوراق مشارکت بانک مرکزی براساس نظر خبرگان

تألیف(مشترک)

1394

پژوهشهای پولی - بانکی

شماره 24

 1.  

آسیب‌شناسی تعاونی‌های اعتبار و ارائه الگوی مطلوب

تألیف(مشترک)

1395

اقتصاد اسلامی

61

 1.  

تحلیل فقهی و حقوقی اعتبارات اسنادی در بانکداری بدون ربا

تألیف(مشترک)

1395

مجله علمی تخصصی مطالعات فقهی حقوقی

شماره اول

 1.  

Islamic Treasury Bills

تألیف

2014

مجموعه مقالات ششمین دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی

 

 1.  

تحلیل نظری الگوی بانک اسلامی دبی (راهبردهایی برای اصلاح قانون بانکداری ایران)

تألیف(مشترک)

1395

اقتصاد اسلامی

62

 1.  

اجتهاد چندمرحله‌ای؛ روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی

تألیف(مشترک)

1395

اقتصاد اسلامی

63

 1.  

تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی

تألیف(مشترک)

1395

اقتصاد اسلامی

64

 1.  

بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید

تألیف(مشترک)

1394

تحقیقات مالی اسلامی

شماره 9

 1.  

چارچوب طراحی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام با کارکردهای قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص

تألیف(مشترک)

1395

تحقیقات مالی اسلامی

شماره 10

 1.  

گواهی ظرفیت؛ ابزاری مناسب برای توسعه صنعت برق

 

تألیف(مشترک)

1395

تحقیقات مالی اسلامی

شماره 11

 1.  

بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار‌ها

تألیف(مشترک)

1396

اقتصاد اسلامی

65

 

 

4. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی

ردیف

موضوع

نوع کرسی

نوع فعالیت

امتیاز کسب‌شده

سال

توضیحات

1

ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری

نقد

ارائه دهنده

5/89

1387

 

2

الگوی مصرف در اقتصاد اسلامی

نوآوری

دبیر

 

1389

 

3

نظریه مصلحت در فقه امامیه

نظریه پردازی

داور

 

1390

 

4

نقد قانون و طرح عملیات بانکی بدون ربا(بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی)

کرسی نقد

ارائه دهنده

 

1395

 

 

 

5. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ

   

نوع مشارکت

سال

توضیحات

   

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

6. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .

ردیف

نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه

نوع همکاری

دانشگاه یا مؤسسه مربوط

سال

توضیحات

 1.  

همایش بانکداری اسلامی

ارائه مقاله

موسسه عالی بانکداری ایران

1378 تا 1393

14 مقاله

 1.  

کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی

ارائه مقاله

پژوهشکده پولی بانکی

1379 تا 1393

5 مقاله

 1.  

همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی

ارائه مقاله

انجمن اقتصاد اسلامی ایران

1380 تا 1392

5 مقاله

 1.  

دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی

ارائه مقاله

بانک توسعه اسلامی و سازمان بورس و اوراق بهادار ایران

1388 تا 1395

8 مقاله

 1.  

نشست تخصصی اقتصاد اسلامی

حضور در مباحثه علمی

پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

1379

موضوع: ماهیت اقتصاد اسلامی

 1.  

کارگاه تخصصی اقتصاد اسلامی

حضور فعال

پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

1382

موضوع: مباحث نظریه پردازی، آزمون نظریه و نقد و بررسی نظریه‌ها در اقتصاد اسلامی

 1.  

چهارمین همایش اقتصاد اسلامی

عضو کمیته علمی

دانشگاه تربیت مدرس

1384

-

 1.  

همایش ربا، در نظریه وعمل؛ چالشها و راه‌کارها

ارائه مقاله

گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

1385

-

 1.  

کنفرانس بین‌المللی تامین مالی اسلامی

ارائه مقاله

دانشگاه صنعتی شریف

1386

-

 1.  

نخستین همایش ملی مالی اسلامی

ارائه مقاله

دانشگاه امام صادق- بانک کشاورزی

خرداد 1387

 

 1.  

همایش چالشهای اقتصاد جهانی و بانکداری اسلامی

سخنران

پردیس قم دانشگاه تهران

بهار 1388

 

 1.  

هشتمین نشست تخصصی محققان اقتصاد اسلامی

-

انجمن اقتصاد اسلامی ایران- دانشگاه تربیت مدرس

30و31 اردیبهشت 1388

 

 1.  

دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه

ارائه مقاله

دانشگاه فردوسی مشهد

29 اردیبهشت 89

-

 1.  

نخستین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

ارائه مقاله

کنگره  علوم انسانی اسلامی

اردیبهشت 1391

عنوان: الگوی بانکداری اسلامی

 1.  

همایش ابزارهای جدید تامین مالی اسلامی

ارائه مقاله

دانشگاه صنعتی شریف

4 مقاله

1388 تا 1393

 1.  

همایش ملی نواندیشی دینی

عضو کمیته علمی

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 1.  

کارگاه دانش افزایی علوم انسانی اسلامی

-

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

7و8و21و22/4/91

-

 1.  

کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

کمیته علمی داوری مقالات

دانشگاه صنعتی شریف

30 بهمن و 1 اسفند 89-

11/11/91

سومین و پنجمین و ششمین

 1.  

سومین کنفرانس سالانه پیشگیری از تقلب و سوء استفاده‌های مالی با تمرکز بر بانکداری

سخنرانی

بانک مهر اقتصاد- حساب افزار(ایراکو)

1391

 

 1.  

International Seminar "Islamic Finance on Infrastructure Project Development

Speaker

Faculty of Economics & Business State Islamic University of Jakarta

2013

-

 1.  

نشست دوم اندیشه‌های راهبردی

ارائه مقاله

در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی

 

عنوان: جایگاه عدالت اقتصادی در بانکداری اسلامی

 1.  

نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی

عضو کمیته علمی

بانک انصار

8و9/11/92

-

 1.  

سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ارائه مقاله

مرکز الگوی پیشرفت- محل برگزاری: کتابخانه ملی

31/2/93

-

 1.  

همایش لیزینگ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

عضو کمیته علمی- ارائه مقاله

کانون شرکت‌های لیزینگ ایران

خرداد 1393

-

 1.  

نخستین همایش مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی

عضو کمیته علمی- ارائه مقاله

دانشگاه فردوسی مشهد

13/6/93

عنوان: ابزارهای مالی خیرخواهانه جهت تامین مالی کمیته امداد

 1.  

کارگاه دانش افزایی نظریه علوم انسانی اسلامی

-

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

11/8/93

-

 1.  

کنفرانس بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی(ایکوبیگ)

سخنرانی

ایکوبیگ

8/9/93

-

 1.  

کارگاه دانش افزایی علم دینی (تقریر نظریه آیت الله مصباح یزدی)

-

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

7/10/93

-

 1.  

اولین کنگره ملی اقتصاد مقاومتی

ارائه مقاله

دانشگاه شهید بهشتی

28 و 29 /11/ 93

-

 1.  

همایش ملی پولی و بانکی صندوق‌های قرض الحسنه

ارائه مقاله

صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال

12/12/93

ارائه 2 مقاله

 1.  

نخستین همایش مالی اسلامی

ارائه مقاله

انجمن مالی اسلامی ایران- مرکز مالی ایران

6/10/94

عنوان مقاله: امکان‌سنجی فقهی و مالی اوراق مشارکت مصون از تورم

 1.  

نشست علمی تخصصی جایگاه تنزیل دین در نظام پولی با رویکرد اسلامی

ناقد

مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

28/9/94

-

 1.  

نشست علمی تخصصی نظام پولی و بانکی در اقتصاد اسلامی

سخنرانی

مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

19/10/94

-

 1.  

نشست فقه اقتصاد در نخستین اردوی علمی فرهنگی استعدادهای برتر و ممتازین حوزه‌های علمیه

سخنرانی

مرکز مدیریت حوزه های علمیه

24/6/95

-

 

 

7. حضور در انجمن‌های علمی

ردیف

نام انجمن علمی

نوع همکاری

دانشگاه یا مؤسسه مربوط

سال

توضیحات

1

انجمن اقتصاد اسلامی حوزه

عضو

حوزه علمیه

1389

دو دوره عضو هیات مدیره

2

انجمن اقتصاد اسلامی ایران

عضو

اقتصاد اسلامی ایران

1389

دو دوره عضو هیات مدیره

 

 

8. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی

ردیف

کشور مقصد

دانشگاه یا مؤسسه مبدأ

سال

توضیحات

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

9. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)

ردیف

عنوان طرح ابتکاری

دانشگاه یا مؤسسه مربوط

سال

توضیحات

1

طرح تحول نظام بانکی

بانک مرکزی ج.ا.ا

1389

تاثیر گذار در قانون برنامه پنجم

2

اوراق (صکوک) اجاره

سازمان بورس و اوراق بهادار

1390

تاثیر گذار در تصویب و انتشار اوراق

3

مجله مطالعات مالی اسلامی

دانشگاه امام صادق (ع)

1390

سردبیر و عضو موثر در راه‌اندازی

4

کارت اعتباری مرابحه‌ای

بانک مرکزی ج.ا.ا

1391

تاثیر گذار در تصویب و انتشار اوراق

5

اوراق (صکوک) مرابحه

سازمان بورس و اوراق بهادار

1391

تاثیر گذار در تصویب و انتشار اوراق

 

 

10. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی

ردیف

عنوان سخنرانی/ مصاحبه

دانشگاه یا مؤسسه مربوط

سال

توضیحات

 1.  

فقه پویا: بررسی جنبه‌های فقهی و حقوقی بانکداری اسلامی با تمرکز بر مفاد عقود و قراردادهای بانکی و میزان مطابقت آن با شرع مقدس

رادیو معارف

1393

26 برنامه 45 دقیقه‌ای

 1.  

میزگرد تخصصی اقتصاد اسلامی

مجله تازه‌های اقتصاد

1378

 

 1.  

میزگرد اقتصاد اسلامی(10)

مجله تازه‌های اقتصاد

1378

 

 1.  

میزگرد تخصصی اقتصاد اسلامی(11)

مجله تازه‌های اقتصاد

1378

 

 1.  

میزگردتخصصی اقتصاد اسلامی(12)

مجله تازه‌های اقتصاد

1378

 

 1.  

بررسی فقهی‌ـ اقتصادی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز و معرفی ابزاری جدید در بازار سرمایه

مجله تازه‌های اقتصاد

1378

 

 1.  

بررسی امکان طراحی سپرده‌های انتقال

مجله تازه‌های اقتصاد

1378

 

 1.  

بررسی و تحلیل نارسایی‌های کاربرد عقد وکالت در معاملات بانکی

مجله تازه‌های اقتصاد

1378

 

 1.  

الگویی جدید از بانکداری اسلامی(1)

مجله تازه‌های اقتصاد

1379

شماره90

 1.  

الگویی جدید از بانکداری اسلامی(2)

مجله تازه‌های اقتصاد

1379

شماره91

 1.  

میزگردهای تخصصی اقتصاد اسلامی(15)

مجله تازه‌های اقتصاد

1379

شماره87

 1.  

سرمایه‌گذاری خارجی، ضرورت، مصلحت یا...

فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست

1380

شماره3

 1.  

جهانی شدن یا جهانی سازی

فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست

1380

شماره4

 1.  

امنیت، رفاه، رستگاری

فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست

1380

شماره2

 1.  

اصول حاکم بر نظام مالیاتی اسلام

فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی

1381

شماره7

 1.  

مسؤولیتی به نام بانکداری اسلامی

فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست

1381

شماره6

 1.  

مسؤولیتی به نام اقتصاد اسلامی

فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست

1381

شماره5

 1.  

نظریه های گستره دین در عرصه اقتصاد

فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست

1381

شماره8

 1.  

اصلاح نظام بانکی

مجله اقتصاد اسلامی

1382

شماره12

 1.  

بانک مرکزی و صندوق‌های قرض الحسنه

فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست

1382

شماره10

 1.  

ساختار مناسب صندوق‌های قرض الحسنه در شرایط کنونی

مجله تازه‌های اقتصاد

1382

شماره100

 1.  

اصلاح ساختار بازار مالی

مجله اقتصاد اسلامی- سخن نخست

1382

شماره11

 1.  

آغاز دوران جدید

فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی

1382

شماره9

 1.  

چرا فتاوای اقتصادی، متفاوت یا حتی متضادند؟

مجلهبانک و اقتصاد

1386

شماره89

 1.  

نقش شورای فقهی در تامین انطباق عملیات بانکی با اصول شرعی

مجله تازه‌های اقتصاد

1390

شماره 133

 1.  

بانکداری اسلامی نه بانکداری بدون ربا

ماهانه زمانه

1390

شماره20

 1.  

صکوک اجاره به عنوان حیله ربا

فصلنامه تازه‌های اقتصاد

1391

شماره136

 1.  

جریمه دیرکرد علامت سوالی در بانکداری اسلامی

مجله تازه‌های اقتصاد

1391

شماره136

 1.  

بررسی عوامل، چالش‌ها و موانع رشد کارت‌های اعتباری

مجله تازه‌های اقتصاد

1391

شماره137

 1.  

بانک‌ها خزانه دوم دولت و مجلس هستند

مجله تازه‌های اقتصاد

1391

135

 1.  

دِین از منظر دین

مجله کلید سرمایه

1392

شماره5

 1.  

نشستی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی

مجله بازار و سرمایه

1392

شماره41 و42

 1.  

بازار سرمایه و انتشار اوراق جدید اسلامی

مجله بورس

1392

شماره104

 1.  

بانک‌های ما مشتری خرد را غارت می‌کنند

مجله تازه‌های اقتصاد

1393

شماره142

 

 

11. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

 

ردیف

عنوان پایان‌نامه/ رساله

دانشگاه یا مؤسسه مربوط

مقطع تحصیلی

سال

1       

انطباق قانون بانکداری با فتاوای امام خمینی

مؤسسه تنظیم و نشر  آثار امام خمینی

کارشناسی ارشد

1383

2       

بانکداری بدون ربا در اندونزی

جامعه المصطفی العالمیه

کارشناسی ارشد

1383

3       

راهکارهای خروج از ربا

جامعه المصطفی العالمیه

کارشناسی ارشد

1383

4       

بررسی فقهی، حقوقی چهار قرارداد بانکی

مؤسسه عالی بانکداری

کارشناسی ارشد

1383

5       

قرآن و انفاق با تاکید بر مفهوم و حقیقت انفاق

جامعه المصطفی العالمیه

کارشناسی ارشد

1384

6       

عقود بانکداری بدون ربا

مؤسسه عالی بانکداری

کارشناسی ارشد

1384

7       

مکانیزم توزیع ثروت و درآمد از نگاه قرآن و روایات

جامعه المصطفی العالمیه

کارشناسی ارشد

1385

8       

بررسی تطبیقی فروش اسقراضی سهام با عقود اسلامی

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1385

9       

ودیعه با رویکرد ودیعه بانکی

جامعه المصطفی العالمیه

کارشناسی ارشد

1385

10   

عدالت اجتماعی از منظر قرآن

جامعه المصطفی العالمیه

کارشناسی ارشد

1386

11   

‌الگوی پیشنهادی بانکداری ‌بدون ربا برای کشور آذربایجان

جامعه المصطفی العالمیه

کارشناسی ارشد

1386

12   

ابزارهای سیاست پولی در بانکداری اسلامی

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتری

1387

13   

بررسی فقهی بانکداری افغانستان و ارائه الگوی جایگزین متناسب با فقه اسلامی

جامعه المصطفی العالمیه

کارشناسی ارشد

1387

14   

ماهیت فقهی و حقوقی اوراق مشارکت

دانشگاه مفید

کارشناسی ارشد

1387

15   

الگوی بانکداری اسلامی برای پاکستان

جامعه المصطفی العالمیه

کارشناسی ارشد

1387

16   

بررسی حقوقی و فقهی قراردادهای اختیار معامله

دانشگاه تربیت مدرس

دکتری

1387

17   

بررسی فقهی قراردادهای آتی

جامعه المصطفی العالمیه

کارشناسی ارشد

1388

18   

تبدیل تسهیلات فروش اقساطی بانک‌ها به اوراق مشارکت رهنی

مؤسسه عالی بانکداری

کارشناسی ارشد

1388

19   

آثار اقتصادی و فرهنگی قرض‌‌‌‌الحسنه

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

کارشناسی ارشد

1388

20   

بررسی فرآیند تامین مالی و سیاست‌گذاری از طریق انتشار اوراق اجاره(صکوک اجاره)

مؤسسه عالی بانکداری

کارشناسی ارشد

1388

21   

بررسی تطبیقی مشتقات اعتباری با فقه امامیه

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1388

22   

بررسی صکوک مشارکت بر اساس فقه امامیه و مطالعه تطبیقی آن با اوراق مشارکت منتشره در ایران

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1388

23   

امکان‌سنجی اجرای سیاستهای BOTو BLOTبا موازین فقه شیعه

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1388

24   

مرابحه در معاملات بین‌المللی بانکداری بدون ربا

مؤسسه عالی بانکداری

کارشناسی ارشد

1388

25   

بررسی فقهی سپرده‌های بانکی

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

کارشناسی ارشد

1388

26   

بررسی فقهی و حقوقی عقد استصناع

مؤسسه عالی بانکداری

کارشناسی ارشد

1388

27   

بررسی فقهی شیوه‌های تامین مالی پروژه

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1388

28   

بررسی فقهی و اقتصادی تنزیل مجدد و اوراق قرضه

دانشگاه آزاد بناب (دانشکده حقوق)

کارشناسی ارشد

1389

29   

معامله بر دین و تطبیقات معاصر آن

جامعه المصطفی العالمیه

کارشناسی ارشد

1388

30   

آسیب‌شناسی حقوقی و اقتصادی اوراق مشارکت در ایران

مؤسسه عالی بانکداری

کارشناسی ارشد

1389

31   

نقد نظریه ربا در قرض‌های تولیدی

دانشگاه امام صادق(ع)

دکتری

1389

32   

بررسی فقهی و اقتصادی اوراق استصناع

دانشگاه آزاد تهران (دانشکده مدیریت)

کارشناسی ارشد

1389

33   

بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول

دانشگاه امام صادق(ع)

دکتری

1389

34   

بررسی استفاده از صکوکاستصناع در تامين مالي مسكن

 

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1389

35   

بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا( مطالعه موردی بانک ملی)

دانشگاه امام صادق(ع)

دکتری

1389

36   

طراحي ‌مدل مطلوب ‌ اندازه‎گيري ريسک نقدينگيدر نظام بانکداری بدون ربا در ایران

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1389

37   

امکان‌ سنجي ‌مشتقات ‌اعتباري ساختار یافته CLNوCDOاز دیدگاه فقه امامیه

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1389

38   

بررسي‌فقهي‌وحقوقي‌اوراق بهادار اجاره

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1389

39   

اوراق‌استصناع‌ درحقوق‌ايران‌و فقه اماميهبا مطالعه تطبیقی در فقه عامه

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1389

40   

بررسی فقهی بیمه و احکام آن

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

کارشناسی ارشد

1389

41   

شناسایی، معرفی، طبقه‌بندی و مدیریت ریسک‌های مربوط به صکوک مضاربه با تأکید بر فقه امامیه

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1390

42   

طراحي ابزارهاي مديريت نقدينگي در نظام بانکداري جمهوري اسلامي

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1390

43   

امكان‌سنجي استفاده از كارتهاي اعتباري در بانكداري اسلامي با تکيه بر فقه اماميه

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1390

44   

بررسي تامين مالي پروژهمحور در بخش بالادستي نفت با تأكيد بر ابزارهاي اسلامي

دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد

1390

45   

بررسی امکان انتشار اوراق صكوك براي پوشش بيمه اي حوادث فاجعه آميز

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

1390

46   

امکان سنجي طراحي اسناد خزانه اسلامي مطابق با موازین فقه امامیه

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1390

47   

بررسی فقهی و حقوقی اوراق منفعت در بازارهای مالی

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1391

48   

الگوی تامین مالی بخش وقف بر مبنای فقه امامیه

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1391

49   

امکان‌سنجي فقهی قراردادهای سوآپ کالا و سوآپ مالکيت

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1391

50   

شروط ضمن عقد در بانکداری اسلامی با بررسی حقوق مصرف کننده

موسسه عالی بانکداری

کارشناسی ارشد

1391

51   

آسيب شناسي تامين مالي خرد در بانک‌هاي ايران و ارائه راهکارهایی برای طراحی نظام تامین مالی خرد اسلامی

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1391

52   

اوراق بهادار مرابحه در حقوق ایران، مالزی وفقه مذاهب اسلامی

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1391

53   

طراحی اوراق مالی اسلامی(صکوک) بیمه اتکایی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1392

54   

بیع دین در عملیات بانکی

جامعه المصطفی العالمیه

کارشناسی ارشد

1392

55   

طراحی اوراق مزارعه و مساقات در بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و امکان سنجی مالی آن

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1392

56   

امکان سنجي فقهي و مالي استفاده از «ابزارمرابحه کالا» و طراحی «اوراق مرابحه کالا»  در بازار بين بانکي

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1392

57   

بررسی فقهی شروط در عقود تسهیلات بانکی

جامعه المصطفی العالمیه

کارشناسی ارشد

1392

58   

بررسی اعتبارات اسنادی از منظر فقه امامیه

دانشگاه تهران

دکتری

1393

59   

مفاهیم نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی: ضرورت، اهدافع ویژگی ها و افشا

دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات

دکتری

1393

60   

تبیین کارکردها و ترتیبات نهادی بانکداری مرکزی اسلامی

دانشگاه تهران

دکتری

1393

61   

طراحی مولفه‌های اصلی تکافل خرد بر ممبنای فقه امامیه

دانشگاه امام صادق(ع)

کارشناسی ارشد

1393

62   

طراحی الگوی شفافیت اطلاعاتی در معاملات سهام مبتی بر فقه امامیه

دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات

دکتری

1393

63   

معیارهای سطوح پذیرش ریسک در چارچوب قاعده غرر با تأکید بر فقه امامیه

دانشگاه امام صادق(ع)

دکتری

1394

64   

بررسی نقش قرارداد اختیار معامله در تامین اسلامی

دانشگاه پیام نور

دکتری

1394

65   

چالشهای اجرایی شدن عقود در بانکداری اسلامی با مطالعه موردی مضاربه و جعاله

دانشگاه امام صادق(ع)

دکتری

1394

66   

کاربردی از نظریه نمایندگی در تحلیل تامین مالی پروژه‌های نفت و گاز(صکوک اجاره و مشارکت و قراردادهای نفتی)

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری

1394

67   

رساله آقای خدیوی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دکتری (داور)

1394

68   

 

رساله آقای شهیدی نسب

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دکتری (راهنما)

1394

 

.