فراهانی فرد، سعید

فراهانی فرد، سعید

فراهانی فرد، سعید

نام:سعید    نام خانوادگي: فراهانی فرد                نام پدر: عبدالحسین

صادره: اراک      

مدرک تحصیلی دانشگاهی : دکتری اقتصاد             گرايش: اقتصاد منابع طبیعی         

مدرک تحصیلی حوزوی: دکتری فقه الاقتصاد                               

مرتبه دانشگاهی: دانشیارپايه 12                                                   Email:Farahanifards@yahoo.com

آدرس محل کار: قم، بلوار 15 خرداد، کوچه 10، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی    

    تلفن:‌15-7775113-0253     فاکس: 7780128-0253

 

محورهاي تخصصي:                                                                 

1.اقتصاد اسلامي      2.پول و بانك      3. اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست

 

سوابق تحصیلی

الف. سوابق دانشگاهی

کارشناسی: دانشگاه مفید قم، فارغ التحصیل سال 1373، رشته اقتصاد نظری

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، 1376، علوم اقتصادی (پایان نامه: ابزارهای سیاست پولی در بانکداری بدون ربا)

دکتری: تربیت مدرس، 1384، علوم اقتصادی. (رساله: سازگاری بهره‌برداری از منابع طبیعی با توسعه پایدار در اسلام)

ب. سوابق حوزوی

سطح چهار حوزه در رشته فقه 1387 (بررسی فقهی ثروت‌‌های طبیعی)

ج. سوابق علمی، اجرایی:

مسئول گزینش جهادسازندگی آذزبایجان شرقی 60 -61

مسئول عقیدتی قرارگاه نوح (اهواز و ماهشهر) 67-68

سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی

عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

عضو شورای علمی گروه اقتصاد مدرسه تخصصی فقه (مرکز جهانی)

عضو هیئت تحریریه اقتصاد اسلامی

عضو هیئت تحریریه جستارهای اقتصادی

د. فعاليت‌هاي پژوهشي

 

أ. كتاب‌هاي منتشره

رديف

نام كتاب

تاليف / ترجمه

محل نشر

         

ملاحظات

1

پول و نظام‌هاي پولي (كار مشترك)

 

تاليف

دفتر تبليغات اسلامي

1375

 

2

نظام مالي اسلام (كار مشترك)

 

تاليف

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1379

مجموعه مقالات

3

سياست‌هاي پولي در بانكداري بدون ربا

 

تاليف

بوستان كتاب (دفتر تبليغات اسلامي)

1378

كتاب برگزيده حوزه

4

سياست‌هاي اقتصادي

 

 

تاليف

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1381

كتاب برگزيده نهمين كتاب سال دانشجويي و کتاب سال حوزه

5

نگاهي به فقر و فقرزدايي

 

 

تاليف

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1378

 

6

ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي (كار مشترك)

 

تاليف

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1379

مجموعه مقالات

7

دولت در اقتصاد

 

 

تاليف

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1381

مجموعه مقالات، تدوين

8

ربا (كار مشترك)

 

 

تاليف

نشر دفتر تبليغات اسلامي

1382

كتاب سال جمهوري اسلامي و برگزيده حوزه

9

 

 

سازگاري بهره‌برداري از منابع طبيعي با توسعه پايدار در اسلام

 

 

تاليف

ـــــ

 

 

1384

رساله دكتري

 

10

چهلچراغ مطهر (دفتر اقتصاد)

 

 

تدوین

 

کانون اندیشه جوان

 

1387

 

در دست چاپ

 

11

اقتصاد منابع طببعی از منظر اسلام

 

 

تصنیف

پژوهشگاه فرهنک واندیشه اسلامی

1388

دردست چاپ

 

ب. مقالات(مجلات، همایش‌ها)

رديف

نام مقاله

تاليف / ترجمه

محل ارائه

سال نشر

شماره مجله

ملاحظات

1

نقش بانكداري بدون ربا در رفع فقر

تاليف

نامه مفيد

 

17

علمي پژوهشي

2

اوراق قرضه، تنزيل مجدد، معرفي ابزار جديد

تاليف

فقه اهل‌بيت

 

15

تخصصي

3

مديريت انفال، اولين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي

تاليف

دانشگاه تربيت مدرس

 

1378

 

4

بانكداري اسلامي

تاليف

مركز فرهنگي نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌ها

 

 

 

5

آسيب‌شناسي فقر

تاليف

مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما

 

 

 

6

موضوع‌شناسي بانكداري اسلامي

تاليف

مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما

 

 

 

7

نظام مالي دولت‌هاي مسلمان

تاليف

مجموعه مقالات نظام مالي اسلام

1379

 

 

8

دولت در اقتصاد از منظر شهيد مطهري

تاليف

مجموعه مقالات دولت

1381

 

 

9

سياست‌هاي مالي و ثروت‌هاي طبيعي

تاليف

مجله اقتصاد اسلامي

1380

2

تخصصی

  10

تعادل اقتصادی در سایة آموزه‌های حقوقي و اخلاقي اسلام

تاليف

مجله اقتصاد اسلامي

1381

6

تخصصی

  11

ذخيره قانوني بر سپرده‌هاي بانكي

تاليف

مجله اقتصاد اسلامي

1381

7

برگزيده جشنواره مطبوعات اسلامي

  12

محيط زيست از منظر دين و اقتصاد

 

تاليف

 

مجله اقتصاد اسلامي

1382

 

10

 

تخصصی

13

توسعه پایداردر کشورهاي اسلامي

ترجمه

 

 

 

مجله اقتصاد اسلامي

1384

 

 

17

 

 

تخصصي

14

درآمدی بر توسعه پایدار در عصر ظهور

 

تاليف

 

 

مجله اقتصاد اسلامي

 

1384

 

20

 

 

تخصصي

15

 

 

 

بهره‌برداری از منابع طبیعی در نظام اقتصادی اسلام

تاليف

 

 

 

 

مجله اقتصاد اسلامي

1385

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

تخصصي

16

 

 

محیط زیست، مشکلات و راههای برون رفت از منظر اسلام

تاليف

 

 

مجله اقتصاد اسلامي

1385

 

 

 

 

22

 

 

 

 

علمي پژوهشي

17

انديشه اقتصادي شهيد مطهري

تاليف

مجله قبسات

1383

30-31

علمي ترويجي

18

 

ساختار مالكيت و تاثير آن در بهره‌برداري از منابع طبيعي

تاليف

پژوهش‌هاي اقتصادي تربيت مدرس

1384

زمستان 85

علمي پژوهشي

19

 

توسعه پايدار  بر محور عدالت

 

 

 

 

تاليف

 

 

 

مجله اقتصاد اسلامی

 

 

 

138

4

 

19

 

 

تخصصی

 

20

 

توسعه پایدار در جامعه مهدوی

 

تألیف

 

همایش اسلام و توسعه

1384

ارائه در اسفند 1384

 

 

21

چالش‌های دینی محیط زیست

تألیف

همایش بین المللی علم و دین

1385

ارائه در اردیبهشت 85

 

22

 

بهره‌برداری از  منابع طبیعی از نظر شهید

 صدر

 

تألیف

 

 

 

همایش بین المللی شهید صدر

 

 

1385

 

 

 

ارائه در اردیبهشت 85

 

 

 

23

 

 

 

 

عدالت بین ن سلی در بره‌برداری از منابیع طبیعی

 

تألیف

 

 

مجله اقتصاد اسلامی

 

 

 

 

 

1385

 

 

 

 

 

25

 

علمي پژوهشي

 

24

 

 

 

 

اوراق بهادار اجاره

 

 

 

تألیف

 

 

 

مجله اقتصاد اسلامی

 

 

 

 

1386

 

 

 

 

24

 

 

 

علمي پژوهشي

 

 

 

 

25

 

 

ساختار بازار زمین در اقتصاد اسلامی

 

تألیف

 

مجله اقتصاد اسلامی

1387

 

21

علمي پژوهشي

 

26

 

صکوک سلف

 

تألیف

 

 

مجله اقتصاد اسلامی

1388

33

علمي پژوهشي

 

27

 

 

 

مبانی اخلاقی محیط زیست

تألیف

 

قبسات

1388

53

علمي پژوهشي

 

28

 

 

دولت اسلامی و آرمان حفظ محیط زیست

تألیف

 

همایش اقتصاد اسلامی مشهد

1387

 

 

 

29

 

.

تألیف

 

 

.

 

 

.

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی کلامی توسعه پایدار

تألیف

 

 

 

اندیشه فلسفی

 

 

 

 

1388

 

 

 

در دست داوری

علمي پژوهشي

 

 

 

 

30

 

 

انفال

تألیف

دانشنامه قران

1388

داوری

 

31

 

 

 

 

 

توسعه عدالت محور در محیط زیست

تألیف

 

 

دانشگاه امام صادق

1387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

مصرف و کحیط زیست

 

اقتصاد اسلامی

1389

 

 

33

الگوی مصرف و توسعه پایدار

 

همایش اصلاح الگوی مصرف

1388

 

 

 

34

 

نظام بهره برداری از انفال

 

 

 

 

 

همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی

1388

 

 

 

 

 

 

 

ه. فعاليت‌هاي آموزشي

رديف

درس ارائه شده

تعداد واحد

سال تدريس

محل تدريس

ملاحظات

1

اقتصاد منابع

 

3

 

1388-1384

 

دانشگاه مفيد قم

 

 

 

2

اقتصاد خرد

3

1384-1383

کارشناسی ارشد مرکز جهانی

 

 

اقتصاد کلان

3

 

1384 -1383

کارشناسی ارشد  مرکز جهانی

 

3

فقه الاقتصاد

2

1387- 1388

کارشناسی ارشد  مرکز جهانی

و دانشکده علوم اقتصادی تهران

 

4

 

اقتصاد خرد

2

1386-1384

دانشگاه قم

 

5

اقتصاد کلان

2

1385-1384

دانشگاه قم

 

6

اقتصاد پول وارز و بانکداری

 

3

1385 -1383

دانشگاه قم و دانشگاه آزاد قم

 

7

اقتصاد ایران

2

1387

دانشگاه تربیت معلم

 

8

موضوعات انتخابی (دکتری امام صادق)

 

1388

مشارکت در دوره

 

9

اقتصاد خرد

3

 

1388 -1384

دانشگاه آزاد قم دانشکده علوم افتصادی دانشگاه مفید

 

 

10

 

اقتصاد کلان

3

1385 -1382

دانشگاه آزاد قم

 

 

11

پول و بانکداری اسلامی

3

1383

دانشگاه مفید

 

 

12

 

 

 

 

 

اقتصاد خرد

4

 

 

 

1388

 

 

 

 

مفید و علوم اقتصادی

 

 

 

 

 

 

کلان اسلامی (ارشد)

3

 

1388

علوم  اقتصادی

 

 

فقه اقتصادی (ارشد)

 

3

1388

علوم اقتصادی

 

 

 

 

برنامه ریزی اقتصادی

 

2

1388

تربیت معلم تهران

 

 

و. سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی

1. سخنرانی پیرامون ابزارهای سیاست پولی در دانشگاه امام صادق u

2. سخنرانی درباره سیاست های اقتصادی در جمع محققان اقتصاد اسلامی

3. سخنرانی درباره بانکداری اسلامی در دانشگاه شهرکرد

4. سخنرانی درباره فقرزدایی در اسلام در دانشگاه ملایر

5. کارگاه آموزشی اراضی در جمع مسئولان دفاتر حوزه نمایندگی سازمان جهاد کشاورزی مشهد مقدس

6. سخنرانی و ارائه مقاله در همایش بین المللی علم ودین

7. سخنرانی و ارائه مقاله در همایش بین المللی شهید صدر

8. بحث و گفتگو با مسئولان دانشگاه مکه پیرامون اقتصاد اسلامی در شهر مکه

ز. راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مدرسه تخصصی فقه و اصول درباره فقر زدایی

2. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مدرسه تخصصی فقه و اصول درباره اراضي موات

3. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مفید درباره چالش‌های محیط زیست.

3. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مدرسه تخصصی فقه و اصول درباره حیله های ربا

4. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مرکز جهانی درباره سپرده های بانکی

5. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مرکز جهانی درباره ماهیت فقهی پول

6.راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد پیام نور در باره بررسی فقهی عقد مضاربه در بانک‌ها و شرکت‌ها

7. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد پیام نور درباره بررسی فقهی عقد جعاله

8. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ارشد مدرسه تخصصی فقه و اصول درباره بررسی فقهی منابع آب

 

.