سجادی، سید محسن

سجادی، سید محسن

سجادی، سید محسن

سید محسن سجادی
 

. محل صدور: . قاینات . .   . .                                             . تاریخ تولد: 1359  . . . . . . . .

 جنس: مرد *    

 نشانی محل کار فعلی: . . دانشگاه مفید- دانشکده اقتصاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تلفن محل اشتغال : 2130388 3 . . . . .

پست الکترونیکی (E-mail): mhsnsajjadi@gmail.com

sajjadi@mofidu.ac.ir.

ب) سوابق شغلی

ردیف

نام سازمان یا مؤسسه

مدت اشتغال

نوع فعالیت

عنوان شغلی (سمت)

از

تا

پژوهشی

آموزشی

اجرایی

1

دانشگاه مفید

1387

1392

 

*

 

مدرس

2

بورس اوراق بهادار

1390

ادامه

*

 

 

دبیر کارگروه فقهی

3

مرکز تحقیقات مجلس

1390

1392

*

 

 

دبیر حلقه اقتصادی و مالیات

4

مرکز مطالعات اقتصادی مفید

1390

1392

*

 

*

کارشناس و سرپرست مرکز

5

دانشگاه مفید

1392

ادامه

*

*

 

عضو هیات علمی

6

دانشگاه مفید

1394

ادامه

 

*

*

مدیر گروه اقتصاد نظری

7

دانشگاه مفید

1395

ادامه

*

 

*

مدیر بورس و جذب دانشجو

 

1. حوزوی

درس خارج فقه و اصول

اساتید: آیت الله العظمی جوادی آملی، آیت الله قایینی، آیت الله دکتر عابدی،

شواهد الربوبیه و ج 6 اسفار : حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی

2. دانشگاهی

مدرک علمی

سال دریافت مدرک

محل دریافت درک

رشته اصلی تحصیلی

گرایش تحصیلی

توضیحات

کارشناسی: . اقتصاد نظری . .

کارشناسی‌ارشد: علوم اقتصادی

1386

1390

دانشگاه مفید

دانشگاه مفید

اقتصاد

اقتصاد

نظری

علوم اقتصادی

 

دانشجوی دکتری

1391

دانشگاه مفید

اقتصاد بین الملل

اقتصاد سنجی و اسلامی

 

 

د) سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

1. آشنایی با زبان‌های خارجی

ردیف

نام زبان خارجی

توان استفاده از متون تخصصی

میزان توان برای ترجمه

میزان توان برای مکالمه

توضیحات

1

عربی

 خوب

متوسط

کم

 

2

انگلیسی

خوب

متوسط

کم

 

 

هـ) سوابق آموزشی

ردیف

عنوان دروس مورد تدریس

نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه

مدت تدریس

رتبه علمی

توضیحات

1

اقتصاد کلان1

مفید / دانشگاه قم

22ترم

 

 

2

آمار1

مفید

2 ترم

 

 

3

مبانی اقتصاد اسلامی

مفید

1 ترم

 

 

4

مالیه عمومی در اسلام

مفید

4 ترم

 

 

5

کلیات علم اقتصاد

مفید

3 ترم

 

 

6

مبانی علم اقتصاد

مفید (گروه علوم سیاسی و حقوق)

7 ترم

 

 

7

حل تمرین اقتصاد خرد 1/ خرد

مفید / قم / طلوع مهر

4 ترم

 

 

8

حل تمرین اقتصاد سنجی / اقتصاد سنجی

مفید

6 ترم

 

 

9

اقتصاد کلان (مدیریت)

موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر

4 ترم

 

 

10

اقتصاد کلان 2

مفید/ دانشگاه قم

12ترم

 

 

11

تجارت بین الملل

مفید/ قم

8ترم

 

 

12

آمار 2

مفید

 1ترم

 

 

13

پول و بانکداری

مفید/ قم

3 ترم

 

 

14

مالیه بین الملل

مفید/ قم/طلوع مهر

5 ترم

 

 

15

اقتصاد اسلامی (کارشناسی ارشد)

طلوع مهر

1 ترم

 

 

16

اقتصاد سنجی (کارشناسی ارشد)

مفید

2 ترم

 

 

17

اقتصاد مدیریت (کارشناسی ارشد)

طلوع مهر

1 ترم

 

 

18

اقتصاد ایران (کارشناسی ارشد)

دانشگاه قم

ا ترم

 

 

 

ز) همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف

نوع همکاری

مؤسسه یا مرکز مربوط

سال

توضیحات

1

 کارشناس اقتصادی

مرکز مطالعات اقتصادی

1390

 

 

1. تحقیقات در دست اجرا

ردیف

عنوان تحقیق

نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . .

تاریخ شروع

محل ارائه

1

نیاز سنجی اقتصاد اسلامی

تحقیق

1389

معاونت پژوهشی حوزه

 

 

3. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)

ردیف

عنوان مقاله

نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و...

تاریخ اتمام

محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعة مربوط)

1

نقش انفال در مالیات های اسلامی

مقاله

1388

دانشگاه مفید و سازمان مالیاتی

2

مزایای وجوه مالی اسلامی (خمس و زکات) برای تطبیق بر مالیات بر ارزش افزوده (VAT)

مقاله

1389

دانشگاه مفید و سازمان مالیاتی

3

تنافی بین عبادیت  و وجوب أخذدر مالیاتهای اسلامی

مقاله

1387

دانشگاه مفید و سازمان مالیاتی

4

آشنایی بااندیشه های اقتصادی خواجه نظام الملک بر اساس کتاب سیاست نامه

مقاله

1385

دانش پژوهان

5

بررسی صادرات زعفران چالش ها و راهکارها

مقاله

1384

دانش پژوهان

6

کار ویژه های عقد تورق در بانکداری بدون ربا

مقاله

1390

اقتصاد اسلامی( علمی پژوهشی) ش 39

7

بررسی عقد تورق برای تامین مالی از منظر فقه امامیه

مقاله

1391

فقه اهل بیت(علمی ترویجی)

8

بررسی عقود بانکی برای تامین مالی عمره

مقاله

1391

سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

9

بررسی شاخص­های حکمرانی خوب در حکومت امیر المومنین و ایران

مقاله (مشترک با جهانمردی)

1394

دانشگاه مفید (بین المللی)

10

بررسی فقهی –اقتصادی عقد تورق

مقاله

1393

دانشگاه مفید. دانش پژوهان

11

اوراق تورق، ابزار تامین مالی بخش خصوصی

در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

مقاله (مشترک با عبادی و غلامپور)

1393

همایش اقتصاد مقاومتی. دانشگاه شهید بهشتی

 

6. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .

ردیف

نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه

نوع همکاری

دانشگاه یا مؤسسه مربوط

سال

توضیحات

1

همایش مالیات های اسلامی

نویسنده مقاله

مفید

1387-88-89

 

2

همایش حج و اقتصاد

ارائه مقاله

سازمان حج و اوقاف

1391

 

3

همایش حکومت علوی

ارائه مقاله

مفید

1394

 

4

نشست اقتصاد اسلامی

 

دانشگاه تربیت مدرس، سمنان  و اردبیل

1393 و 1395

 

5

کارگاه آموزش Eviwes

مدرس

مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید

1394/ 1392 دو دوره

 

 

7. حضور در انجمن‌های علمی

ردیف

نام انجمن علمی

نوع همکاری

دانشگاه یا مؤسسه مربوط

سال

توضیحات

1

انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

عضو

حوزه علمیه قم

1390

 

2

انجمن اقتصاد اسلامی ایران

عضو

 

1390

 

 

13. ارزیابی تحقیقات و آثار

ردیف

نام تحقیق/ اثر

نام مؤلف

سال ارزیابی

نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط

1

ارائه دستورالعمل هاي ديني در زمينه اقتصاد خانواده با تاكيد بر هدفمند كردن يارانه ها

مرتضی غضنفرنژاد

1390

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

داوری مقاله

1

اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه های غیر مالی در ایران

 

1394

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه /جستارهای اقتصادی   (علمی –پژوهشی)

2

مدل‌سازی تدبیر اقتصادی منابع تجدید ناپذیر و حقوق مالکیت مبتنی بر نگرش اسلامی با استفاده از مدل‌ OLG

 

1394

پژوهشگاه فرهنگ واندیشه / اقتصاد اسلامی (علمی-پژوهشی)

3

سنجش کیفیت خدمات در بخش بانکی بر اساس رویکرد اسلامی ( مدل کارتر)

 

1394

پژوهشگاه فرهنگ واندیشه / اقتصاد اسلامی (علمی-پژوهشی)

4

اثرات بانکداری بدون ربا بر رشد اقتصادی در ایران

 

1393

پژوهشگاه فرهنگ واندیشه / اقتصاد اسلامی (علمی-پژوهشی)

5

امکان سنجی ارائه بیمه عمر متصل به سهام در بازار بیمه ایران  از دیدگاه خبرگان

 

1393

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ جستارهای اقتصادی (علمی –پژوهشی)

داوری پایان نامه

1

با موضوع مالیه بین الملل

ندا مهراسبی

1392

پایان نامه ارشد اقتصاد- دانشگاه مفید

2

بررسی مقایسه‌ای کارآیی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) و اوراق قرضه با استفاده از بازی DEA

مهدی معمارزاده

1393

پایان نامه ارشد اقتصاد- دانشگاه مفید

3

شاخص­های رفتار اقتصادی حکومت اسلامی در جامعه بین الملل

خانم شهرابی

1394

پایان نامه ارشد اقتصاد- دانشگاه مفید

4

تاثیر مولفه­های شاخص آزادی اقتصادی بر FDIبا تاکید بر دولت رانتیر

نرگس نعمت اللهی

1394

پایان نامه ارشد اقتصاد- دانشگاه مفید

5

بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه بدنه اتومبیل

حسین آقازاده

1394

پایان نامه ارشد اقتصاد- دانشگاه مفید

مشاوره پایان نامه

1

بررسي رابطه متقابل امنيت اقتصادی و عدالت اقتصادي در  ايران [1389 ـ 1369]

با تأکید بر ادبیات اقتصاد اسلامی

خانم مریم خسروی­زاده

1393

پایان نامه ارشد اقتصاد- دانشگاه مفید

2

بررسی عوامل موثر بر شکاف بیکاری جنسیتی مطالعه موردیایران

خانم مهدیه طاهری

1394

 

3

بررسی اثر تغییر قیمت حامل های انرژی بر فعالیت تولیدی کوره های آجرپزی

(مطاله موردی استان قزوین)

خانم ریحانه عظیمی

1394

 

4

بررسی مقایسه ای ساختار زمانی نرخ بهره در نظام بانکداری ربوی با نرخ سود در نظام بانکداری بدون رباي ايران

خانم معصومه زمان­پرور

1394

 

5

تاثير آموزه هاي ديني بر مخارج مصرفي فرد مسلمان

(مطالعه موردي: استان هاي كشور–دوره زماني 1392-1368)

خانم مریم صفری

1394

 

6

نقش سیاست های پولی و اعتباری در رشد ظرفیت مالیاتی کشور

با‌ تاکید بر بخش صنعت (سال های 1391-1368)

خانم روجا نامی

 

 

7

بررسي اثر تسهيلات نظام بانكي بر تشكيل سرمايه خصوصي

مطالعه موردي بانك مسكن(1391-1368)

خانم فاطمه سيف اللهي ثمرين

 

 

8

مقایسه تطبیقی  تاثیر خمس ارباحمکاسب و مالیات بر درآمد در رفع فقردر ایران  (برنامه اول تا پنجم توسعه ، سال­های1368-1393)

خانم مژگان غلامی

 

 

9

آزمون نظریهPeso Problem  در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

خانم فرزانه شاهرضایی

 

 

 

.