برگزاری مجمع عمومی و انتخابات انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و تجلیل از شخصیت علمی مرحوم دکتر نظرپور

برگزاری مجمع عمومی و انتخابات انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و تجلیل از شخصیت علمی مرحوم دکتر نظرپور

برگزاری مجمع عمومی و انتخابات انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و تجلیل از شخصیت علمی مرحوم دکتر نظرپور

پانزدهمین مجمع عمومی و هشتمین انتخابات هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه در روز چهارشنبه مورخ 1396/12/9 در ساعت 19 برگزار گردید

در ابتدای این جلسه حجه الاسلام رجایی نیا رییس انجمن اقتصاد حوزه علمیه و حجت الاسلام دکتر کیا الحسینی به بیان ویژگی های شخصیتی مرحوم حجت الاسلام دکتر نظرپور و ذکر خاطراتی از آن مرحوم پرداختند سپس لوح یادبودی به پاس یک عمر تلاش مستمر و خستگی ناپذیر مرحوم دکتر نظرپور از طرف انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه به  خانواده ایشان اهدا گردید و از خدمات ارزنده علمی ایشان تقدیر به عمل آورده شد. حاضرین در مجمع نیز با اهدای فاتحه ای به روح آن مرحوم یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.

در ادامه جلسه حجت الاسلام رجایی نیا رییس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه؛ گزارشی از عملکرد دوساله هیات مدیره انجمن ارائه کردند و سپس حجت الاسلام کیاالحسینی به عنوان بازرس این دوره انجمن در طی گزارشی به بیان عملکرد مالی و نقاط قوت و ضعف انجمن در این دوره پرداختند.

با پایان یافتن گزارش رییس و بازرس محترم انجمن ؛ جلسه انتخابات هیات مدیره برگزار گردید و حاضرین در مجمع افراد ذیل را به مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه انتخاب کردند:

1-  محمد جواد توکلی

2-  محمد جواد محقق نیا

3-  مجید حبیبیان

4-  عبدالحمید ثابت

5-  مصطفی کاظمی

6- مهدی خطیبی

7- عباس شفیعی نژاد

اعضای علی البدل هیات مدیره

1- سعید مهدوی وفا

2- سید حمید جوشقانی

همچنین افراد ذیل به مدت دو سال به عنوان بازرس انجمن انتخاب گردیدند:

1- سید ضیاء الدین کیا الحسینی

2- محمد رجایی باغسیاهی

اعضای علی البدل بازرسان :

1- محمدجمال خلیلیان

2- حسین بحرینی

.