کرسی علمی ترویجی: بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی

کرسی علمی ترویجی: بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی

کرسی علمی ترویجی: بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی

انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی در راستای رسالت علمی خود اقدام به برگزاری کرسی ترویجی نقد دیدگاه علمی با موضوع  «بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی» نمودند.

این کرسی که به تایید شورای انقلاب فرهنگی رسیده است با ارائه «دکتر محمدجواد توکلی» و نقد «حجت الاسلام دکتر سید حسین میرمعزی» و «حجت الاسلام دکتر معصومی نیا»  در روز پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 ساعت 18، در سالن همایش ساختمان انجمن های علمی حوزه واقع در قم ، بلوار جمهوری کوچه 2 برگزار گردید.

.