جلسه هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

جلسه هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

جلسه هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

پنجمین جلسه دوره جدید هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه در دفتر انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه برگزار گردید.

در این جلسه مقرر گردید در راستای افزایش همکاری بین اساتید و دانشجویان عضو انجمن، پنج حلقه علمی در انجمن فعال گردد این حلقه ها عبارتند از

1- حلقه علمی بورس

2- حلقه علمی بانکداری

3- حلقه علمی بودجه ریزی و توسعه

4- حلقه علمی حمایت از کالای ایرانی

5- حلقه علمی اقتصاد سیاسی

هر یک از حلقه ها موظفند از اعضای علاقه مند به همکاری در حلقه ها دعوت به عمل آورند و برنامه های سال جاری خود را به هیات مدیره انجمن پیشنهاد دهند.

.