بازدید اعضای انجمن اقتصاد اسلامی حوزه از پالایشگاه و پتروشیمی شازند

بازدید اعضای انجمن اقتصاد اسلامی حوزه  از پالایشگاه و پتروشیمی شازند

بازدید اعضای انجمن اقتصاد اسلامی حوزه از پالایشگاه و پتروشیمی شازند

در روز 25 مردادماه 1397 جمعی از اساتید و محققین عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه به دعوت آیت الله دری نجف آبادی برای بازدید و آشنایی با مشکلات اقتصادی این مجتمع ها عازم اراک گردیدند.

در این سفر اعضا ابتدا با بازدید از مجتمع پتروشیمی شازند در جلسه ای با حضور مسئول روابط عمومی این مجتمع در جریان فرایند کار در پتروشیمی ها و صنایع پایین دستی این مجتمع عظیم اقتصادی قرار گرفتند و با مسائل و مشکلات این صنعت آشنا شدند. سپس به بازدید از بخشهای مختلف مجتمع پرداختند.

اعضای انجمن بعد از بازدید از پتروشیمی شازند  با حضور در مجتمع پالایشگاهی امام خمینی شازند در جلسه ای با مدیر عامل پالایشگاه و معاونین ایشان با انواع  و حجم محصولات این پالایشگاه آشنا گردیده و در جریان چرایی و چگونگی فرایند خصوصی سازی این مجتمع عظیم قرار گرفتند. اعضای انجمن سپس با اقامه نماز در مسجد مجتمع به بازدید از بخشهای مختلف مجتمع پالایشگاهی امام خمینی پرداختند.

 

.