نشست نقد کتاب « رویکرد شناختی در تحلیل اقتصاد اسلامی»

نشست نقد کتاب « رویکرد شناختی در تحلیل اقتصاد اسلامی»

نشست نقد کتاب « رویکرد شناختی در تحلیل اقتصاد اسلامی»

انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه نشست نقد کتاب «رویکرد شناختی در تحلیل اقتصاد اسلامی» اثر دکتر علی اصغر هادوی نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی را برگزار می نماید

در این جلسه نقد این کتاب را آقایان  دکتر علی جابری ( عضو هیات علمی موسسه امام خمینی (ره)) و دکتر محمد حسین کرمی ( عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) بر عهده دارند

این نشست در تاریخ 9 مهرماه 1397 ساعت 19 در سالن کنفرانس ساختمان انجمن های علمی حوزه علمیه به نشانی قم، بلوار جمهوری، کوچه 2، کوچه اول سمت چپ  ساختمان انجمن های علمی حوزه برگزار می گردد

از کلیه علاقه مندان به فلسفه اقتصاد اسلامی به ویژه دانش پژوهان این رشته برای شرکت در این نشست دعوت به عمل می آید.

.