کرسی ترویجی معیارهای نظری و عملیاتی عدالت

کرسی ترویجی معیارهای نظری و عملیاتی عدالت

کرسی ترویجی معیارهای نظری و عملیاتی عدالت

انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، در یک همکاری مشترک اقدام به برگزاری کرسی ترویجی می نمایند 

این کرسی علمی با عنوان "معیارهای نظری و عملیاتی عدالت در چارچوب اصول و موازین اسلامی" با ارائه دکتر حسین عیوضلو ( استادیار دانشگاه امام صادق(ع)) و نقد آقایان دکتر سید محمد کاظم رجایی ( دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)) و دکتر محمد جواد توکلی (استادیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) ) برگزار می گردد.

این نشست در روز چهارشنبه 21 آذرماه ساعت 15.30 در سالن کنفرانس ساختمان انجمن های علمی واقع در قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2  برگزار می گردد.

بدین وسیله از عموم علاقه مندان به مباحث اقتصاد اسلامی دعوت به عمل می آید.

 

.