نشست هم اندیشی اعضای انجمن اقتصاد و نمایندگان ستاد اقامه زکات

نشست هم اندیشی اعضای انجمن اقتصاد و نمایندگان ستاد اقامه زکات

نشست هم اندیشی اعضای انجمن اقتصاد و نمایندگان ستاد اقامه زکات

 

نشست هم اندیشی اعضای انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و نمایندگان ستاد اقامه زکات کشور با محوریت همایش آتی زکات کشور و چگونگی گسترش تعاملات میان انجمن اقتصاد اسلامی حوزه و ستاد اقامه زکات کشور  برگزار گردید.

در این هم اندیشی که با حضور تنی چند از اعضای هیات مدیره انجمن و اساتید و صاحب نظران انجمن اقتصاد اسلامی حوزه در مساله زکات برگزار گردید در خصوص محورهای همایش زکات کشور در سال آتی پیشنهاداتی مطرح  گردید و شرکت کنندگان نیز در جریان چگونگی برگزاری این همایش قرار گرفتند و مقرر گردید با انجام اطلاع رسانی به همه اعضا، نظرات و پیشنهادات اعضای انجمن اقتصاد در خصوص نحوه برگزاری و محورهای این همایش اخذ گردیده و در اختیار ستاد اقامه زکات کشور قرار بگیرد.

.