برگزاری شانزدهمین مجمع سالانه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

برگزاری شانزدهمین مجمع سالانه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

برگزاری شانزدهمین مجمع سالانه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

شانزدهمین مجمع عمومی سالانه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه در روز پنجشنبه مورخ 1397/11/25 در ساعت 16 در ساختمان انجمن‌های علمی حوزه برگزار گردید.

در این جلسه حجت الاسلام دکتر محقق نیا به ارائه گزارش فعالیتهای انجمن اقتصاد در سال 1397 پرداخت و مشکلات و دستاوردهای انجمن را در سال جاری یادآور گردید. وی در ادامه پیشنهادات بودجه ای سالانه انجمن برای سال 1398 را ارائه نمود که با موافقت اعضای حاضر در مجمع به تصویب رسید.

در بخش پایانی نیز دکتر محمد رجایی باغسیاهی گزارش عملکرد مالی انجمن را قرائت نمودند و پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد انجمن مطرح کردند.

 

.