برگزاری هم اندیشی جایگاه عدالت اقتصادی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

برگزاری هم اندیشی جایگاه عدالت اقتصادی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

برگزاری هم اندیشی جایگاه عدالت اقتصادی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هم اندیشی "جایگاه عدالت اقتصادی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" با مشارکت انجمن اقتصاد اسلامی حوزه و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ چهارشنبه  اول اسفند ماه 1397 در سالن کنفرانس ساختمان انجمن های علمی حوزه برگزار گردید.

 در این هم اندیشی که با حضور اساتید صاحب نظر در حوزه عدالت اقتصادی برگزار گردید حجت الاسلام دکتر میرمعزی به تبیین عدالت اقتصادی در بخشهای مختلف سند پرداخت و سپس اساتید به بیان دیدگاه ها، ضعف ها و نقاط قوت سند از جنبه عدالت اقتصادی پرداختند.

.