جلسه مشترک مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه و انجمن اقتصاد اسلامی حوزه با دکتر پور ابراهیمی

جلسه مشترک مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه و انجمن  اقتصاد اسلامی حوزه با دکتر پور ابراهیمی

جلسه مشترک مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه و انجمن اقتصاد اسلامی حوزه با دکتر پور ابراهیمی

در روز چهارشنبه با حضور دکتر پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو شورای هماهنگی اقتصادی، نشست صمیمانه و علمی با موضوع بررسی مسائل روز اقتصاد ایران برگزار گردید. در این نشست که به میزبانی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه برگزار گردید، حاضرین به بحث و تبادل نظر پیرامون چالشهای اقتصاد ایران  پرداختند.

دکتر پور ابراهیمی در این نشست با بررسی معضلات اقتصاد ایران بیان داشت، مشکلات پیش آمده به دلیل فاصله گرفتن از اجرای  از آموزه های اسلام در کشور می باشد. ایشان با بیان چند نمونه از این مسائل در بانکداری، بودجه ریزی و ... خواستار همکاری مشترک ایجابی میان بدنه علمی حوزه علمیه و مجلس شورای اسلامی برای قدرت گرفتن گفتمان اقتصاد اسلامی در میان تصمیم گیران کشور گردید.

در این نشست همچنین اعضای انجمن اقتصاد اسلامی و شورای سیاست گذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه به بیان دیدگاهها خود در زمینه اقتصاد ایران و آسیب شناسی عدم اجرای اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی در ایران پرداختند و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه کردند.

این نشست در روز چهارشنبه 22 اسفندماه 1397 در سالن کنفرانس ساختمان انجمن های علمی حوزه برگزار گردید.

.