تغییر آدرس نشریه پژوهشهای اقتصاد مقاومتی

تغییر آدرس نشریه پژوهشهای اقتصاد مقاومتی

تغییر آدرس نشریه پژوهشهای اقتصاد مقاومتی

قابل توجه نویسندگان و پژوهشگران اقتصاد مقاومتی

به دلیل بروز مشکلات فنی دامنه نشریه پژوهشهای اقتصاد مقاومتی از دسترس خارج شده است تا حل مشکل  دسترسی به سامانه نشریه پژوهشهای اقتصاد مقاومتی از طریق  آدرس npem.ismc.ir امکان پذیر می باشد

با تشکر

 

.