برگزاری نشست بررسی بودجه 98 و مشکلات ساختاری بودجه

برگزاری نشست بررسی بودجه 98 و مشکلات ساختاری بودجه

برگزاری نشست بررسی بودجه 98 و مشکلات ساختاری بودجه

در این نشست دکتر رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنام ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در دولت دهم به تبیین ویژگی های بودجه سال 98 پرداخت و تغییرات آن نسبت به سال 97 را تبیین نمود. وی در ادامه نشست به مشکلات بودجه ریزی در کشور اشاره نمود. مشکلات بودجه ریزی در ایران شامل فشارهای سیاسی از سوی نمایندگان و مسئولان استانی و کشوری برای تخصیص بودجه به طرحهای کم اولویت ، وجود ردیف های درآمدی مشکوک الوصول یا ممتنع الوصول در بودجه جهت طراز کردن بودجه تقدیمی به شورای نگهبان؛ اشکالات ساختاری در سازمان برنامه و بودجه در زمینه نظارت، بودجه ریزی و عملیاتی شدن بودجه سالانه، اشاره نمود و از ضرورت بودجه ریزی بر مبنای صفر قبل از اجرای بودجه ریزی عملیاتی سخن گفت.

در بخش پایانی این نشست تعدادی از اعضای انجمن اقتصاد اسلامی حوزه حاضر در جلسه، به طرح سوالاتی در خصوص بودجه ریزی در ایران پرداختند و دکتر ممبینی به پرسشهای مطروحه پاسخ دادند.

این برنامه به همت انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه در تاریخ 6 تیرماه 1398 در سالن انجمن های علمی حوزه برگزار گردید.

.