نشست علمی نقد کتاب رفتار شناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن

نشست علمی نقد کتاب رفتار شناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن

نشست علمی نقد کتاب رفتار شناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن

این نشست در روز چهارشنبه 6 شهریور ساعت 18 با ارائه نویسنده کتاب، حجت الاسلام دکتر هادوی نیا و نقد، آقایان دکتر محمد جواد توکلی و حجت الاسلام دکتر محمد سعید پناهی در سالن کنفرانس انجمن های علمی حوزه برگزار می گردد.

آدرس: قم، بلوار جمهوری، کوچه 2، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه، سالن کنفرانس

.