برگزاری نشست نقد کتاب رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن

برگزاری نشست نقد کتاب رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن

برگزاری نشست نقد کتاب رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن

نشست نقد کتاب رفتار شناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم با ارائه دکتر علی اصغر هادوی نیا و نقد دکتر محمد جواد توکلی و دکتر محمد سعید پناهی در تاریخ 6 شهریور ماه 1398 در سالن کنفرانس انجمن های علمی حوزه برگزار گردید

در این نشست که با تلاوتی آیاتی از قرآن کریم آغاز شد ابتدا دکتر هادوی نیا به بیان ویژگی ها و نوآوری های خود در این کتاب پرداختند. سپس با تاکید بر اینکه رابطه مفاهیم  مطرح شده در فصل اول کتاب در فصول آتی کتاب تبیین و روشن می گردد  این مفاهیم را تعریف نمودند. نویسنده کتاب در ادامه به تبیین  مفاهیم قرآنی فطرت، نفع طلبی ، انگیزه ، نیاز در کتاب و تفاوت های آن با مفاهیم غربی این واژگان پرداخت و بیان کرد در این کتاب تلاش شده است با توجه به تفاوت های اساسی این مفاهیم با مفاهیم غربی، رفتار شناسی مبتنی بر این مفاهیم قرآنی ارائه شود و در کتاب پیشنهادی هم برای بازبینی در مثلث مازلو و ارائه جایگزین برای آن داده شده است

در ادامه نشست دکتر محمد جواد توکلی  استفاده و استناد بالای مباحث کتاب به قرآن را از نقاط قوت کتاب دانستند و به بیان ایرادات خود به این کتاب پرداختند. برخی از نقد های ایشان به کتاب را می توان در محورهای زیر بیان کرد

- رفتار شناسی رویکرد فردگرایانه را بر نمی تابد در حالیکه در کتاب شما رفتارشناسی با رویکرد فردگرایانه ارائه شده است

- تفاوت انسان مادی و فطرت گرا در کتاب چندان مستحکم و واضح نیست

- تفکیک مادی و معن.ی در کتاب شما دچار نوسان است و خواننده را دچار سردرگمی می کند

- نتیجه ملموسی از رفتارشناسی اقتصادی برمبنای آموزه های قرآنی در کتاب گرفته نمی شود و پیشنهادی برای تحلیل رفتار انسانی نیز داده نمی شود در حالیکه هدف از رفتارشناسی تحلیل اقتصادی عملکرد انسانهاست

دکتر محمد سعید پناهی به عنوان ناقد دوم کتاب در این جلسه به بیان دیدگاههای خود نقاط قوت و ضعف کتاب پرداختند. وی با تجلیل از عرصه ای که نویسنده به آن وارد شده است آن را نقطه قوتی برای تحقیقات اسلامی ذکر کرد و نقد خود به کتاب  را در محورهای  زیربیان کرد

- از ادبیات رفتارشناسی اقتصادی جدید در کتاب کمتر استفاده شده است.

- تحلیل رفتاری مبسوطی از صفاتی چون بخل و اسراف می باید ارائه می شد که در کتاب وجود ندارد

- استخدام روایات در محتوای کتاب به شدت اندک است

- در تعریف فطرت کاستی هایی وجود دارد

در بخش پایانی جلسه دکتر هادوی نیا به برخی از نقدهای ناقدین پاسخ دادند. که به طور خلاصه در محورهای زیر میتوان دسته بندی کرد

- مادی و معنوی را با اصطلاحی که در کتاب تعریف کرده بودم و با دیدگاه خودم از این امور به کاربردم البته این اصطلاح در بعضی بخشهای کتاب اشتباها اصلاح نشد

-  در دوجای کتاب به تبیین مفهوم فطرت پرداخته ام ولی در کتاب نمی توانستم بیش از این به تبیین مفاهیم بپردازم چرا که کتاب، کتاب کلامی نبود که بخواهم بیشتر به این مساله بپردازم

- واژه فراگرد در 135 جای کتاب استفاده شد و اشکال به در نظر نداشتن این مقوله وارد نمی دانم

- اینکه برخی مقولات را که ماهیت مصرفی دارند در توزیع آورده ام به دلیل اختلاف مبانی بنده با دیگرانی است که این مقولات را مصرفی می دانند، بنده همه این مقولات را امور توزیعی میدانم لذا در کتاب به این نحو آورده ام

در پایان جلسه نویسنده با تشکر از ناقدین محترم برخی از اشکالات را وارد دانستند و دربیان کردند در تحقیقات آتی آن ها را در نظر خواهند گرفت

 

 

.