برگزاری کارگاه روشهای تحقیق در علوم انسانی

برگزاری کارگاه روشهای تحقیق در علوم انسانی

برگزاری کارگاه روشهای تحقیق در علوم انسانی

در این جلسه که در تاریخ 28 شهریور ماه 1398 در سالن کنفرانس انجمن های علمی برگزار گردید، آقای دکتر قربانی زاده، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی به ارائه کلیات روش تحقیق ، مبانی روشهای مختلف تحقیق و تفاوت های آنها با یکدیگر پرداختند. در بخش پایانی جلسه ایشان به بیان کلیات و نحوه انجام روش تحقیق پیمایشی دلفی پرداختند.

ایشان همچنین به سوالات متعددی که توسط شرکت کنندگان در این کارگاه مطرح گردید پاسخ دادند. این جلسه که با استقبال اعضای انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه برگزار گردید، از ساعت 8 صبح الی 12.30 به طول انجامید.

جلسه دوم این کارگاه در نیمه دوم مهرماه برگزار خواهد شد

 

.