برگزاری مجمع عمومی و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

برگزاری مجمع عمومی و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

برگزاری مجمع عمومی و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

به اطلاع اعضای پیوسته  انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه می رساند، مجمع عمومی سالانه و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه در تاریخ 7 اسفند ماه 1398 در سالن همایش انجمن های علمی حوزه برگزار می گردد. در این نشست علاوه بر ارائه گزارش از سوی بازرسان و رییس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه، انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن نیز برگزار خواهد شد. مطابق قانون مجمع عمومی زمانی رسمیت می یابد که نصف+1 نفر از اعضای پیوسته انجمن در مجمع حضور داشته باشند.

 

1398/9/4

.