نشست نقدی بر تثبیت نرخ سود در طرح بانکداری جمهوری اسلامی

نشست نقدی بر تثبیت نرخ سود در طرح بانکداری جمهوری اسلامی

نشست نقدی بر تثبیت نرخ سود در طرح بانکداری جمهوری اسلامی

انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه سلسله نشست های بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را برگزار می کند.

نشست اول با موضوع "نقدی بر تثبیت نرخ سود در طرح بانکداری جمهوری اسلامی" با حضور حجت الاسلام دکتر موسویان عضو کمیته فقهی بانک مرکزی و دکتر محمدجواد توکلی عضو هیات علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)،برگزار می گردد.

با توجه به تصویب کلیات طرح در مجلس شورای اسلامی، محوریت نشست  بر ارائه  پیشنهادهای اثباتی برای ارتقا و اصلاح نقاط ضعف طرح می باشد که برای مجلس شورای اسلامی ارسال گردد

این نشست در روز شنبه 21 دیماه 1398 سساعت 18 در سالن کنفرانس انجمن های علمی حوزه واقع در قم، خیابان جمهوری اسلامی،کوچه 2، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه برگزار می گردد

.