هفدمین مجمع عمومی و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

هفدمین مجمع عمومی و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

هفدمین مجمع عمومی و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

به اطلاع اعضای محترم انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه می‌رساند با توجه به شیوع بیماری کرونا در اسفندماه 1398 و تعویق مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه طبق تدابیر اندیشیده شده از سوی کمیسیون انجمن های علمی شورای اعطای مجوزهای حوزه علمیه مقرر گردید مجمع عمومی انجمن های علمی حوزه به صورت مجازی و با تشکیل گروه در پیام رسان ها برگزار گردد و اطلاعات و گزارشات انجمن در آنها قرار داده شود و انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن به صورت حضوری و در بازه زمانی اعلامی توسط انجمن ها برگزار گردد.

به همین جهت نهمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن های علمی حوزه با تدابیر اندیشیده شده فوق در روز 26 تیرماه 1399از ساعت 10 الی 18 در ساختمان انجمن های علمی حوزه برگزار می گردد.

.