رفع اختلال سامانه نشریه پژوهشهای اقتصاد مقاومتی

رفع اختلال سامانه نشریه پژوهشهای اقتصاد مقاومتی

رفع اختلال سامانه نشریه پژوهشهای اقتصاد مقاومتی

ضمن تشکر از بردباری نویسندگان و داوران محترم نشریه پژوهشهای اقتصاد مقاومتی به اطلاع می رساند

سامانه نشریه پژوهشهای اقتصاد مقاومتی که چند روزی به دلیل تغییر سرور سامانه دچار اختلال گردیده بود، هم اکنون رفع اختلال گردیده و آماده استفاده می باشد. نویسندگان محترم می توانند نسبت به ارسال مقاله و یا مشاهده وضعیت مقاله خود به این سامانه مراجعه نمایند

 

 

.