وبینار علمی طراحی روشی برای رصد فقر در ایران

وبینار علمی طراحی روشی برای رصد فقر در ایران

وبینار علمی طراحی روشی برای رصد فقر در ایران

به همت انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و با همکاری گروه اقتصاد موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه وبینار علمی طراحی روشی برای رصد فقر در ایران با ارائه دکتر حسین صمصامی در تاریخ 23 مهرماه 1399  برگزار گردید

در این وبینار دکتر صمصامی به تفصیل پیرامون روشی که برای رصد فقر در ایران طراحی گردیده ودر حال اجراست و موفقیتهای این روش در رصد فقر، صحبت کردند. در ادامه جلسه  نقطه نظرات اعضای انجمن اقتصاد اسلامی که در جلسه شرکت داشتند نیز مطرح گردید.

.