وبینار هندبوک اقتصاد اسلامی

وبینار هندبوک اقتصاد اسلامی

وبینار هندبوک اقتصاد اسلامی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه وبینار علمی تدوین هندبوک های سه گانه اقتصاد اسلامی را با سخنرانی دکتر میرآخور و دکتر سید کاظم صدر برگزار می نمایند

این نشست چهارشنبه ساعت 14 برگزار می گردد لینک وبینار برای اعضا ارسال می گردد

.