تحلیل نوسانات قیمت نفت و بررسی تاثیرات آن بر اقتصاد ایران

تحلیل نوسانات قیمت نفت و بررسی تاثیرات آن بر اقتصاد ایران

تحلیل نوسانات قیمت نفت و بررسی تاثیرات آن بر اقتصاد ایران

جلسه "تحلیل نوسانات قیمت نفت و بررسی تاثیرات آن بر اقتصاد ایران" به صورت وبیناری توسط انجمن اقتصاد اسلامی حوزه برگزار گردید.
دکتر حسن خانی در این جلسه به تشریح علت نوسانات قیمت نفتی و ارتباط آن با جنگ روسیه و اوکراین پرداختند. سپس با توجه به نوسانات قیمت نفتی در چند ماهه گذشته ، تاثیر آن را بر اقتصاد ایران بررسی کردند.
این پژوهشگر اقتصادی افزایش قیمت نفت را در بازه قیمتی مشخصی، به نفع اقتصاد ایران دانسته و تاکید کردند: همان طور که کاهش قیمت نفت مضر به اقتصاد ایران است، افزایش حدودا بیش از 150 دلاری قیمت نفت نیز به نفع اقتصاد ایران نمی باشد.

.