شنبه ٠٧ خرداد ١٤٠١
اعضاء
صفحه اصلی > اعضاي انجمن > ر 

براي عضويت در انجمن اينجا را کليک کنيد  چاپ        ارسال به دوست

رزومه علمي مجيد رضايي

 رزومه علمي مجيد رضايي

الف ـ مشخصات فردي:

نام: مجيد

نام خانوادگي: رضايي

نام پدر: عباس

سال تولد: 1339

 رتبه علمي: مربي

آخرين وضعيت شغلي: هيأت علمي گروه اقتصاد

آخرين درجه تحصيلي: كارشناسي ارشد

رشته: علوم اقتصادي

 

ب) سوابق تحصيلي:

ديپلم فني 58 كازرون ـ هنرستان شريعتي

ليسانس اقتصاد نظري 73 قم ـ دانشگاه مفيد

فوق ليسانس علوم اقتصادي 77 قم ـ دانشگاه مفيد

دانشجوي دكتري علوم اقتصادي 85 (سال شروع) قم- دانشگاه مفيد

 

ج ـ پايان نامه ها :

پايان نامه فوق ليسانس عرضه نيروي كار بر اساس اصول حاكم بر بازار كار اسلامي 1377 دانشگاه مفيد

توضيح: تحصيلات حوزوي از سال 59 تاكنون و جمعاً 10 سال تحصيل در دروس خارج فقه و 6 سال تحصيل در دروس خارج اصول. ساير زمينه هاي تحصيلي كه منجر به اخذ مدرك نشده است: فلسفه و عرفان اسلامي (منظومه ـ اشارات ـ نهايه الحكمه ـ اسفار ـ تمهيد القواعد) حديث شناسي و رجال ـ كلام اسلامي- تفسير

 

د) سوابق تدريس:

1- دروس دانشگاهي

مباني فقهي اقتصاد اسلامي دانشگاه مفيد

اقتصاد بخش عمومي دانشگاه مفيد

نظام هاي اقتصادي دانشگاه مفيد

پول و بانكداري بدون ربا دانشگاه مفيد

اصول بيمه دانشگاه مفيد

فقه اقتصادي دانشگاه مفيد

فلسفه اسلامي دانشگاه مفيد

تفسير آيات اقتصادي دانشگاه مفيد

تاريخ عقايد اقتصادي دانشگاه مفيد

ماليه عمومي 82 دانشگاه مفيد و پرديس قم دانشگاه تهران

تجارت بين‌آلملل 84 دانشگاه مفيد

ماليه بين‌الملل 84 دانشگاه مفيد

اقتصاد ايران 84 دانشگاه مفيد

معاملات فقهي جديد در بازار بورس و بانكداري 83 دانشگاه مفيد و جامعة العلوم الاسلاميه

2- دروس حوزوي

1 بدايـه الحكمه 69 حوزه علميه قم

2 نهايه الحكمه 70 حوزه علميه قم

3 منظومه 72 حوزه علميه قم

4 شرح لمعه 69 حوزه علميه قم

5 الشواهد الربوبيه 80 حوزه علميه قم

6 رسايل 73 حوزه علميه

7 شرح تجريد 74 حوزه علميه قم

8 مكاسب 74 حوزه علميه

 

هـ ـ فعايت‌هاي پژوهشي

1- كتاب (تأليف و تصحيح):

1 كار و نيروي انساني در مكتب اقتصادي اسلام 1380 اداره كل آموزش فني و حرفه¬اي استان قم كتاب درسي برای کاراموزان

2 ربا (کتاب سال 1382) 1381 دفتر تبليغات اسلامي قم مشاركت در تدوين كتاب

3 همكاري در تكميل و تجديد چاپ فقه القضا در دو جلد تأليف حضرت آيه الله العظمی موسوي اردبيلي 1381 دانشگاه مفيد همكاري در تكميل و تجديد چاپ

4 كار و دين 1383 انتشارات كانون انديشه جوان

5 فقه التأمين 1386 زير چاپ تقريرات درس بيمه حضرت آيت‌آ... موسوي اردبيلي

6 مالیه عمومی در اسلام سمت زیر چاپ

2 ـ مقاله (تأليف ):

1 تأملي در حديث و درك تاريخي عقايد(نقدی بر فصلی از کتاب فرايندتکامل مکتب نوشته سيد حسين مدرسي) 1375 مجله نقد و نظر ش 9 معتبر داراي هيأت تحريريه

2 منابع مالي دولت اسلامي (زكات، خراج و جزيه) 1377 توسط دانشگاه مفيد براي سازمان مديريت و برنامه ريزي

3 وضع اقتصادي و معيشتي مسئولان نظام اسلامي 1377 توسط دانشگاه مفيد براي سازمان مديريت و برنامه ريزي

4 نظام مالي دولتهاي مسلمان 1379 فصلي از كتاب «نظام مالي اسلام» به همراه آقاي فراهاني فرد و معصومي نيا پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

5 عرضه نيروي كار فرد مسلمان و عوامل مؤثر بر آن 1380 دانشگاه تربيت مدرس اولين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي

6 زهد و قناعت در سيره و منظر امام علي 1380 يك مقاله از دانشنامه امام علي ج7 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

7 اوراق خيريه در ترازوي فقه 1380 مجله اقتصاد اسلامي ش 2 معتبر داراي هيأت تحريريه

8 نظريه¬هاي سرمايه گذاري در اقتصاد اسلامي 1380 مجله اقتصاد اسلامي ش 4 معتبر داراي هيأت تحريريه

9 بررسي فقهي ـ حقوقي جريمه تأخير 1381 مجله اقتصاد اسلامي ش 6 معتبر داراي هيأت تحريريه

10 جريمه تأخير رباي آشكار در بانكداري اسلامي 1381 همايش تأملي نو بر اصول اقتصادي قانون اساسي مؤسسه مطالعاتي دين و اقتصاد

11 قاعده لاسرف و لااسراف في الاسلام 1381 كنگره فاضلين نراقي ج 1 مجموعه مقالات

12 مالياتهاي حكومتي , مشروعيت يا عدم مشروعيت 1382 مجله نامه مفيد ش 35 علمي پژوهشي

13 بررسي فقهي اوراق مشتقه 1382 مجله اقتصاد اسلامي ش11 معتبر داراي هيأت تحريريه

14 حفظ محيط زيست در پرتو مكتب اقتصادي اسلام 1382 دانشگاه تربيت مدرس همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي

15 كار اقتصادي در پرتو بينش وارزشهاي اسلامي 1383 مجله اقتصاد اسلامي ش13 معتبر داراي هيأت تحريريه

16 جايگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد 1383 مجله اقتصاد اسلامي ش14 معتبر داراي هيأت تحريريه

17 احياي نظام خراج در واگذاري مديريت شركتهاي دولتي به بخش خصوصي 1383 مجله اقتصاد اسلامي ش15 معتبر داراي هيأت تحريريه

18 اوراق اختيار معامله در منظر فقه اماميه 1384 فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق ش 25

19 آثار برخي قواعد فقهي بر بازار كار 1384 مجله اقتصاد اسلامي ش18 معتبر داراي هيأت تحريريه

20 بانكداري بدون ربا و تثبيت اقتصادي 1384 مجله انديشه حوزه ش 53 شهريور

21 معاملات بازار بورس فلزات و محصولات كشاورزي در آيينه فقه اسلامي 1384 مجله اقتصاد اسلامي ش 20 زمستان

22 حضور وقف و امور خيريه در بازار سرمايه 1385 همايش وقف دانشگاه مفيد

23 روش ابتكاري شهيد صدر در كشف مكتب اقتصادي راه برون رفت از مشكلات اجراي اقتصاد اسلامي 1385 همايش بين المللي شهيد صدر دانشگاه مفيد

24 جايگاه توليد اقتصادی در سيره و گفتار اميرمومنان 1386 فصلنامه نهج البلاغه 19 و 20

25 اصل 44 و سياست های ابلاغی 1386 پنجمين همايش بين المللی اقتصاد اسلامی دانشگاه تربيت مدرس

26 اصول حاکم بر کار اقتصادی زنان از ديد اسلامی 1386 مجله اقتصاد اسلامي ش 25 مجله علمی پژوهشی

27 وقف شخص حقوقی 1387 همايش بين المللی وقف

28 درهم تنیدگی حقوق و اقتصاد مجله اقتصاد اسلامي ش31

ـ مقاله (ترجمه):

نظريه پردازي اقتصاد كلان از چشم انداز اسلامي سعيد طاهر 1380 دانشگاه مفيد مجموعه مقالات درسهايي از اقتصاد اسلامي

 

4 ـ طرح‌هاي پژوهشي:

1 طرح جامع خمس دانشگاه مفيد 1381 1385 اتمام

2 بازارهای مالی اسلامی مجمع تشخيص 1387 در حال اجرا

 

5 ـ ساير فعاليت‌هاي علمي پژوهشي:

1 عضويت در هيأت تحريريه مجله اقتصاد اسلامي از سال 1380 تا 1386

2 عضو كميته علمي همايش بين المللي شهيد صدر در دانشگاه مفيد 1384-1385

3 عضو كميته علمي كارگروهي عقد اختيار معامله و سخنراني در جلسه پنجم جهت جمع بندي، نقد و بررسی1385

4 عضو كميته علمي همايش وقف در بازار سرمايه در دانشگاه مفيد 1384

5 ارزيابی پايان نامه و مقالات و کتاب های متعدد

 

6- راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1-مشاوره پایان نامه الگوی پیشنهادی بانکداری بدون ربا برای کشور آذربایجان- الدار علی حسین اف به راهنمایی حجة الاسلام و المسلمين دكتر سید عباس موسویان مدرسه فقه و اصول جامعه المصطفی 1386

2-راهنمایی پایان نامه بررسي فقهي بانكداري افغانستان و ارائه الگوي مناسب - اسحاق عادلي با مشاوره حجة الاسلام و المسلمين دكتر سيد كاظم رجائي مدرسه فقه و اصول جامعه المصطفی 1387

3-مشاوره پایان نامه اثر آزادسازی تجاری در فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی بر نرخ رشد gdp در کشورهای در حال توسعه ...عباسعلی رضایی به راهنمایی دکتر مهر آرا دانشگاه مفید 1387

4-مشاوره پایان نامه صندوق های وقفی الهه سالاران به راهنمایی دکتر عبده تبریزی دانشگاه مفید بهمن 1387

راهنمایی پایان نامه بررسی فقهی معامله دین - اسماعیلی با مشاورت دکتر موسویان مدرسه فقه و اصول جامعه المصطفی

راهنمایی پایان نامه کاربرد مضاربه در اقتصاد معاصر سید اصطفی رضا با مشاورت خادم الذاکریان مدرسه فقه و اصول جامعه المصطفی1388

مشاوره پایان نامه بهره برداری از انفال به راهنمایی دکتر فراهانی فرد دانش مدرسه فقه و اصول جامعه المصطفی1388

 

و- سوابق اجرايي در دانشگاه

1 مدير دفتر تحصيلات تكميلي شهريور 76 شهريور 80

2 مدير دفتر نظارت و سنجش شهريور 76 شهريور 79

3 مدير دفتر نظارت و ارزيابي شهريور 79 شهريور 80

4 عضو كميته حوزوي گروه اقتصاد شهريور 78 تاكنون

5 عضو كميته پژوهشي گروه اقتصاد شهريور 78 شهريور 80

6 مدير مركز مطالعات تمدن اسلامي بهمن 80 شهريور 81

7 معاون پژوهشي شهريور 81 شهريور 82

8 معاون آموزشي شهريور 82 شهريور 84

9 نماينده رئيس دانشگاه در كميته ترفيعات بهمن 81 ادامه دارد

10 مدیر مرکز مطالعات قرآن شهريور 1387


٠٨:٤٨ - شنبه ٩ بهمن ١٣٨٩    /    شماره : ٧٧٩٢٠    /    تعداد نمایش : ٧٠٧٧


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج