برگزاری کارگاه فقه بازار سرمایه

برگزاری کارگاه فقه بازار سرمایه

کارگاه فقه بازار سرمایه هر هفته دوشنبه برگزار می گردد

ادامه مطلب...
کرسی ترویجی معیارهای نظری و عملیاتی عدالت

کرسی ترویجی معیارهای نظری و عملیاتی عدالت

انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزای می کنند کرسی ترویجی معیارهای نظری و عملیاتی عدالت در چارچوب اصول و موازین اسلامی

ادامه مطلب...
حجت الاسلام دکتر نظری: شهید صدر باور به اقتصاد اسلامی را در جامعه نهادینه کرد

حجت الاسلام دکتر نظری: شهید صدر باور به اقتصاد اسلامی را در جامعه نهادینه کرد

عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه : شهید صدر در کتاب اقتصادنا به اقتصاد اسلامی پرداخت. در آن زمان ارائه مکتب اقتصاد اسلامی به تعبیر شهید صدر کاری بود که در پی آن بسیاری باور کردند که اسلام هم می تواند مکتب اقتصادی ارائه دهد که متفاوت از مکتب سرمایه داری و سوسیالیسم باشد.

ادامه مطلب...
نكوداشت مقام علمي انديشمند فرهيخته حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد نقي نظرپور (ره)روز دوشنبه ۱۴ اسفند در دانشگاه مفيد

نكوداشت مقام علمي انديشمند فرهيخته حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد نقي نظرپور (ره)روز دوشنبه ۱۴ اسفند در دانشگاه مفيد

نكوداشت مقام علمي انديشمند فرهيخته حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد نقي نظرپور (ره) روز دوشنبه ۱۴ اسفند در دانشگاه مفيد برگزار می شود.

ادامه مطلب...

معرفی کتاب


.